Khảo nghiệm kỹ thuật là gì? Các hình thức khảo nghiệm kỹ thuật

Khảo nghiệm kỹ thuật là gì?

Khảo nghiệm kỹ thuật, hay còn gọi là khảo nghiệm DUS (Distinctiveness, Uniformity and Stability), là tiến trình đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng. Khảo nghiệm này được thực hiện để xác định xem một giống cây trồng mới có đủ điều kiện được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hay không.

Cụ thể hơn thì Khảo nghiệm kỹ thuật là tiến hành các thí nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng.

Khảo nghiệm kỹ thuật là gì
Khảo nghiệm kỹ thuật là gì?

Các hình thức khảo nghiệm kỹ thuật

Các hình thức khảo nghiệm kỹ thuật gồm có:

  • Khảo nghiệm bởi tổ chức, cá nhân khảo nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định;
  • Khảo nghiệm kỹ thuật do người nộp đơn tự thực hiện; sử dụng kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đã có do người nộp đơn cung cấp;
  • Hợp đồng với tổ chức, cá nhân của nước thành viên của liên minh quốc tế về bảo hộ giống cây trồng (International Union for the protection of new varieties of plants - UPOV) để khảo nghiệm hoặc để mua kết quả khảo nghiệm đã có.

Các tiêu chí trong khảo nghiệm kỹ thuật

  • Tính khác biệt: Giống cây trồng mới phải có ít nhất một tính trạng khác biệt rõ ràng so với các giống cây trồng đã được biết đến rộng rãi.
  • Tính đồng nhất: Giống cây trồng mới phải đảm bảo tính đồng nhất về các tính trạng quan trọng trong các thế hệ tiếp theo.
  • Tính ổn định: Giống cây trồng mới phải giữ được các tính trạng đặc trưng qua nhiều thế hệ và trong điều kiện môi trường khác nhau.

Quy trình thực hiện khảo nghiệm kỹ thuật

Khảo nghiệm kỹ thuật được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đệ đơn đăng ký

Người nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu giống cây trồng mới phải nộp hồ sơ bao gồm thông tin về giống cây trồng, kết quả khảo nghiệm kỹ thuật và các tài liệu khác theo quy định.

Bước 2: Thẩm định

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ thẩm định hồ sơ đăng ký và kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký

Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu giống cây trồng cho người nộp đơn.

Quy trình thực hiện khảo nghiệm kỹ thuật
Quy trình thực hiện khảo nghiệm kỹ thuật

Tầm quan trọng của khảo nghiệm kỹ thuật

Khảo nghiệm kỹ thuật đóng vai trò thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp đến phát triển công nghệ. Việc tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

  • Khảo nghiệm kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.
  • Khảo nghiệm cũng giúp đảm bảo chất lượng giống cây trồng, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Trên đây là những thông tin về khảo nghiệm kỹ thuật giống cây trồng mà SBLAW muốn chia sẻ với quý khách hàng. Nếu quý khách cần tư vấn về bảo hộ giống cây trồng vui lòng liên hệ ngay tới SBLAW để nhận được tư vấn giúp đỡ trực tiếp từ các luật sư nhiều năm kinh nghiệm.

Tham khảo thêm >> Đăng ký bảo hộ giống cây trồng

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan