Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn thực phẩm chức năng

Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn thực phẩm chức năng

Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn thực phẩm chức năng

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm cho thực phẩm chức năng

Tài liệu cung cấp:

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 1);


– Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành, có đóng dấu (theo Mẫu 2);

– Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam (bản sao có công chứng);

– Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà sản xuất;

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng

– và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan – Certificate of Analysis) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng);

– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân) bao gồm các thông tin sau:

+ Tên sản phẩm

+ Thành phần hoặc thành phần định lượng

+ Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu (tức là mức hoặc định lượng các chất quyết định giá trị dinh dưỡng và tính chất đặc thù của sản phẩm để nhận biết, phân loại và phân biệt với thực phẩm cùng loại).

+ Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

+ Định lượng của sản phẩm

– Khối lượng tịnh (nếu sản phẩm ở dạng rắn hoặc khí)

– Thể tích thực (nếu sản phẩm ở dạng lỏng)

+ Ngày sản xuất và hạn sử dụng

+ Xuất xứ sản phẩm

+ Tên và địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm (sản xuất, nhập khẩu hoặc phân phối);

+ Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn.

– Bản dịch tiếng Anh có công chứng các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm (nếu các thông tin ghi trên mẫu nhãn được thể hiện bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh);

– Mẫu có gắn nhãn sản phẩm;

– Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau (nếu có):

+ Chứng nhận GMP (Thực hành Sản xuất Tốt);

+ HACCP (Hệ thống Phân tích Mối nguy và Kiểm soát Điểm tới hạn);

hoặc

+ Giấy chứng nhận tương đương.

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận Y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ, trong đó có ghi thông tin rằng sản phẩm xin cấp Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn là thực phẩm chức năng);

– Tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn thực phẩm (có thể là bản sao các trang tạp chí hay đề tài nghiên cứu…).

Thời hạn hiệu lực:

– Thời hạn cho việc cấp Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là khoảng từ 1-2 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

– Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm có giá trị ba (03) năm kể từ ngày ký và đóng dấu của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

– Có thể gia hạn lại số chứng nhận sau 03 năm kể từ ngày được ký cấp số chứng nhận hoặc gia hạn

» Đăng ký tiêu chuẩn thực phẩm chức năng

» Dịch vụ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, công bố lưu hành sản phẩm

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn thực phẩm chức năng:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Đăng ký lưu hành thực phẩm

Đăng ký lưu hành thực phẩm Để sản phẩm thực phẩm bao gồm đồ hộp, thực phẩm chế biến công nghiệp khác lưu hành trên