Công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi thủy sản nhập khẩu

Chúng tôi cần Baohothuonghieu.com tư vấn về công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi thủy sản nhập khẩu của doanh nghiệp?

Trả lời: Qua trao đổi với Quý khách hàng với chúng tôi về việc công bố chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi thủy sản nhập khẩu. Trên cơ sở đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành, căn cứ vào thực tế hoạt động của quý khách hàng, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn với nội dung cụ thể như sau:

I. Ý kiến tư vấn.

1. Các thủ tục cần thực hiện khi nhập khẩu thức ăn chăn nuôi thủy sản.

Căn cứ:

- Nghị định số 08/2010/ NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

- Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/ NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi thủy sản nhập khẩu nếu nằm trong danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam quy định tại thì chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp thức ăn chăn nuôi thủy sản quý khách dự định nhập khẩu chưa nằm trong danh mục được phép nhập khẩu tại Việt Nam thì quý khách hàng phải thực hiện thủ tục công nhận chất lượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận chất lượng bao gồm

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do của hàng hoá nhập khẩu (Certificate of free sale) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp trong đó ghi rõ sản phẩm là thức ăn cho động vật;

- Thành phần, chất lượng, công dụng, hướng dẫn sử dụng, nhãn của sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp;

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm thành phần chất lượng chủ yếu và các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi của nhà sản xuất đã có một trong các giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO hoặc giấy chứng nhận tương đương; trường hợp nhà sản xuất không có một trong những giấy chứng nhận trên thì phiếu kết quả kiểm nghiệm phải được cấp từ cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền của nước xuất xứ hoặc được công nhận bởi tổ chức chứng nhận chất lượng;

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đăng ký nhập khẩu (chỉ nộp lần đầu).

Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có đóng dấu treo của nhà đăng ký nhập khẩu. Nếu bản gốc không phải là tiếng Anh thì bản dịch ra tiếng Việt phải có dịch thuật công chứng.

Sau khi nhận hồ sơ công bố chất lượng, nếu sản phẩm của quý khách hàng đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật và không thuộc trường hợp phải khảo nghiệm thì sản phẩm sẽ được cho phép lưu hành và bổ sung vào danh mục các sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam. Trường hợp sản phẩm của quý khách hàng thuộc đối tượng phải khảo nghiệm thì quý khách hàng phải nộp 1 bộ hồ sơ xin phép khảo nghiệm để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khảo nghiệm sản phẩm.

Sau khi được cho phép khảo nghiệm, quý khách hàng phải nộp hồ sơ để xin cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm để khảo nghiệm, sau khi có kết quả khảo nghiệm sẽ bổ sung kết quả khảo nghiệm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trường hợp kết quả khảo nghiệm đạt thì sản phẩm sẽ được cho phép đưa vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện tại Bộ NN&PT nông thôn đang có công văn tạm dừng việc nhận hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi đến ngày 30/04/2014. Do vậy, phải sau thời điểm này quý khách hàng mới có thể nộp được hồ sơ công nhận chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi thủy sản nhập khẩu.

3. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về sản phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Sau khi sản phẩm của quý khách hàng được đưa vào danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam, quý khách hàng cần thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng thức  ăn chăn nuôi nhập khẩu. Hồ sơ quý khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi:

+ Giấy chứng nhận thành phần sản phẩm (Certyficate Of Analysis);

+ Hợp đồng mua bán sản phẩm (bản sao có dấu của Doanh nghiệp);

+ Hóa đơn Invoice nhập khẩu lô hàng (bản sao có dấu của doanh nghiệp);

+ Packing list - Bảng kê hàng hóa (bản sao có dấu của Doanh nghiệp).

II. Dịch vụ tư vấn của Baohothuonghieu.com

1. Tư vấn công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi.

a) Các công việc thực hiện.

+ Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về công nhận thức ăn chăn nuôi nhập khẩu;

+ Tư vấn các quy định của pháp luật về hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu;

+ Tư vấn, chuẩn hóa hồ sơ cho quý khách hàng trước khi nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Đại diện theo ủy quyền cho quý khách hàng nộp hồ sơ công nhận thức ăn chăn nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Thời gian thực hiện.

+ Trường hợp sản phẩm không phải khảo nghiệm, sẽ được chúng tôi thực hiện trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho công ty chúng tôi.

+ Trường hợp sản phẩm phải khảo nghiệm, thời gian thực hiện là 90 ngày làm việc (không kể thời gian khảo nghiệm tại tổ chức khảo nghiệm) kể từ ngày công ty chúng tôi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ do quý khách hàng cung cấp.

c) Phí dịch vụ tư vấn.

Mức phí dịch vụ chúng tôi áp dụng cho việc thực hiện dịch vụ tư vấn công nhận thức ăn chăn nuôi

- Đối với sản phẩm không phải khảo nghiệm: 10 triệu đồng/01 sản phẩm và

- Đối với sản phẩm phải khảo nghiệm.15 triệu đồng/01 sản phẩm

Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng VAT và phí, lệ phí cơ quan nhà  nước và phí khảo nghiệm trả cho tổ chức khảo nghiệm.

2. Tư vấn đăng ký kiểm tra nhà nước về thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

a) Công việc SB law sẽ thực hiện.

- Tư vấn quy định pháp luật về đăng ký kiểm tra nhà nước thức ăn chăn nuôi nhập khẩu;

- Tư vấn và hướng dẫn quý khách hàng trình tự, thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước thức ăn chăn nuôi nhập khẩu;

- Soạn thảo hồ sơ và chuẩn hóa hồ sơ do quý khách hàng cung cấp;

- Đại diện theo ủy quyền cho quý khách hàng tiến hành nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Thời gian thực hiện.

Các công việc nói trên sẽ được SB law thực hiện trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày công ty chúng tôi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ do quý khách hàng cung cấp.

c) Phí dịch vụ tư vấn.

Mức phí dịch vụ chúng tôi áp dụng cho việc thực hiện dịch vụ tư vấn đăng ký kiểm tra nhà nước thức ăn chăn nuôi: 4,5 triệu đồng/01 sản phẩm.

Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm10% thuế giá trị gia tăng VAT.

» Thủ tục công bố thực phẩm nhập khẩu

» Thủ tục công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

Xin giấy công nhận chất lượng sản phẩm và Giấy chứng nhận phù hợp quy định cho sản phẩm của doanh nghiệp.

Liên hệ cung cấp tài liệu để làm thủ tục:

Gửi thông tin sản phẩm qua email để báo phí công bố theo sản phẩm cụ thể.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan