Đối tượng được bảo hộ mạch tích hợp

198
Đối tượng được bảo hộ mạch tích hợp

Ðối tượng được bảo hộ

1. Ðối tượng được bảo hộ là thiết kế bố trí có tính nguyên gốc.

2. Thiết kế bố trí được công nhận có tính nguyên gốc nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 

a) Thiết kế bố trí đó là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả thiết kế bố trí;

b) Tại thời điểm được tạo ra, thiết kế bố trí đó chưa được biết đến rộng rãi trong giới

những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn.

 

Ðối tượng không được bảo hộ

1. Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn.

2. Thông tin, phần mềm có trong mạch tích hợp bán dẫn.

Đối tượng bảo hộ mạch tích hợp

 

» Khái niệm Thiết kế bố trí mạch tích hợp

» Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

» Quyền đăng ký thiết kế bố trí

» Yêu cầu đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí

 

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn