Đăng ký nhãn hiệu Blue Ocean tại Philipin và Indonesia

Đăng ký nhãn hiệu Blue Ocean tại Philipin và Indonesia.

SBLaw đại diện sở hữu trí tuệ cho Blue Ocean International Holding Limited đăng ký nhãn hiệu tại Philipin và Indonesia.

Nội dung đơn đăng ký tại 2 quốc gia này như sau:

 

Tại Philipin

– Số đơn: 4-2012-01309

– Ngày nộp đơn: 24/10/2012

– Chủ đơn: Blue Ocean International Holding Limited

– Quốc gia: Philipin

– Nhóm:06, 07, 08, 17, 19

Tại Indonesia.

– Số đơn: D00201205193

– Ngày nộp đơn: 09/11/2012

– Chủ đơn: Blue Ocean International Holding Limited

– Quốc gia: Indonesia

– Tình trạng: Đang thẩm định

– Nhóm 06, 07, 08, 17, 19

Việc này một lần nữa khẳng định năng lực và kinh nghiệm của SBLaw trong việc bảo hộ thương hiệu Việt Nam tại các quốc gia Asean.

» Đăng ký nhãn hiệu tại Indonesia

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan