Đăng ký mã số mã vạch online sau 1 ngày nhận kết quả

Đăng ký mã số mã vạch online sau 1 ngày nhận kết quả

Đăng ký mã số mã vạch online sau 1 ngày nhận kết quả. Khi doanh nghiệp có sản phẩm cần áp mã vạch thì cần chuổn bị những gì, lựa chọ mã vạch thế nào? rất đơn giản:

Về thông tin cung cấp:

+ Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng)

+ Liệt kê danh sách sản phẩm áp mã vạch

Phí đăng ký mã số mã vạch cho doanh nghiệp:

+ Phí dịch vụ, nhà nước đăng ký mã số mã vạch: 4.000.000đ

+ Phí duy trì loại dưới 100 sản phẩm nộp từ tháng 7 đến tháng 12 năm đầu tiên: 250.000đ

- Tổng mức phí đăng ký mã số mã vạch dưới 100 mã sản phẩm: 4.250.000đ chưa bao gồm VAT.

Thời gian cấp mã vạch:

+ Sau 1 ngày cấp mã số đề sử dụng áp lên sản phẩm

+ Cấp giấy chứng nhận chính thức sau 1 tháng.

Phí duy trì nộp hàng năm theo số lượng sản phẩm như sau:

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số:

Sử dụng được dưới 100 loại mã sản phẩm (phí duy trì 500.000VNĐ/năm)

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số:

Sử dụng được dưới 1000 loại mã sản phẩm (phí duy trì 800.000VNĐ/năm)

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số:

Sử dụng được dưới 10.000 loại mã sản phẩm (phí duy trì 1.500.000VNĐ/năm)

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số:

Sử dụng được dưới 100.000 loại mã sản phẩm (phí duy trì 2.000.000VNĐ/năm)

Phí duy trì sử dụng mã số mã vạch phải nộp trước 30 tháng 6 hàng năm cho Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

» Lợi ích sử dụng mã số mã vạch

Đăng ký mã số mã vạch online: Gửi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Liệt kê sản phẩm để áp mã vạch qua email dưới để làm thủ tục xin cấp mã vạch.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan