Đăng ký bảo hộ sáng chế công thức rượu

Đăng ký bảo hộ sáng chế công thức rượu

SBLAW tư vấn Đăng ký bảo hộ sáng chế công thức rượu

Khi sáng chế ra một công thức rượu thì việc đăng ký công thức sáng chế rượu để bảo hộ là cần thiết để bảo hộ cho tài sản trí tuệ trước khi bắt tay vào sản suất nấu rượu.

1 – Sáng chế công thức rượu:

+ Ưu điểm của việc đăng ký sáng chế bảo hộ công thức nấu rượu bằng sáng chế chính là chủ sở hữu có thể bộc lộ công thức mà không sợ bị lấy mất. Và khi có tranh chấp xảy ra, chủ sở hữu có thể dễ dàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Việc đăng ký bảo hộ bằng sáng chế không chỉ chủ sở hữu nắm giữ độc quyền sử dụng mà còn tạo ra những điều kiện thuận lợi khi quyết định chuyển nhượng quyền sở hữu hay chuyển giao quyền sử dụng đối với công thức này.

+ Thời hạn của bảo hộ sáng chế rượu có thời hạn, văn bằng bảo hộ sáng chchỉ có hiệu lực trong 20 năm và khi muốn gia hạn, chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục trong khoảng thời gian 6 tháng trước hoặc sau thời điểm hết hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Nếu chủ sở hữu không thực hiện gia hạn thì văn bằng bảo hộ sẽ chấm dứt hiệu lực và không thể nộp lại đơn để xin cấp văn bằng bảo hộ sáng chế lần hai. Khi đó chủ sở hữu sẽ bị mất quyền của mình đối với công thức rượu.

2 – Bí mật kinh doanh    

+ Đối với việc bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh cho công thức nấu rượu, chủ sở hữu không cần tiến hành thủ tục đăng ký Sở hữu trí tuệ mà công thức sẽ được bảo hộ tự động. Do đó, chủ sở hữu cũng không phải mất bất kỳ khoản chi phí đăng ký nào.

+ Thời gian bảo hộ bí mật rượu không bị hạn chế, được kéo dài tới chừng nào bí mật đó còn chưa bị bộc lộ công thức sản suất rượu ra công chúng.

Tuy nhiên, bảo hộ bí mật kinh doanh không đơn giản. Muốn bảo hộ công thức nấu rượu dưới dạng bí mật kinh doanh thì chủ sở hữu phải tìm những biện pháp cần thiết để hạn chế việc phổ biến thông tin. Điều này đòi hỏi chủ sở hữu khi muốn khai thác công dụng, chức năng của công thức, phải đảm bảo mỗi khâu trong quá trình đều đưpực kiểm soát chặt chẽ.  Và nếu như công thức nấu rượu được thể hiện dưới dạng sản phẩm, như một chai rượu chẳng hạn thì những người khác có thể mổ xẻ, phân tích và phát hiện ra bí mật, và sau đó sẽ có quyền sử dụng công thức đó. Việc bảo hộ công thức nấu rượu dưới dạng này không có sự độc quyền để loại trừ bên khác khỏi việc sử dụng thương mại nó. Khi bí mật bị công bố, thì bất kỳ người nào cũng có thể tiếp cận và sử dụng nó một cách tùy ý. Nên việc bảo hộ bằng phương pháp bí mật kinh doanh khó thực thi hơn so với đăng ký sáng chế.

3 – Đăng ký bảo hộ công thức dưới dạng bản quyền

Khi công thức nấu rượu được bảo hộ dưới dạng đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả rượu, chủ sở hữu có thể lựa chọn hoặc không thực hiện thủ tục đăng ký để được hưởng quyền tác giả. Cùng với đó, quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cũng sẽ được bảo vệ.

Việc bảo hộ công thức nấu rượu dưới dạng tác phẩm thì không có nhiều ý nghĩa vì  quyền tác giả chỉ bảo hộ hình thức thể hiện chứ không áp dụng đối với nội dung, ý tưởng của tác phẩm. Nếu như có chủ thể khác áp dụng công thức này để tạo ra rượu thì chủ sở hữu quyền tác giả cũng không thể bảo vệ quyền nhân thân và quyền tài sản của mình đối với tác phẩm.

Nên việc bảo hộ công thức nấu rượu dưới dạng tác phẩm sẽ không mang lại nhiều lợi ích so với việc bảo hộ dưới hình thức đăng ký sáng chế hoặc bí mật kinh doanh.

»  Thủ tục đăng ký sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế công thức rượu:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan

Bảng phân loại sáng chế

 SBLAW giới thiệu bằng phân loại sáng chế được đăng tải bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.  Phân loại sáng chế quốc tế