Công ty Luật tư vấn sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Công ty Luật tư vấn sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Ngày nay, công ty tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam có một vai trò vô cùng quan trọng, trợ giúp rất nhiều cho các tổ chức và cá nhân trong việc xác lập và bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của mình.

Theo quy định của Luật luật sư và Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, để trở thành một công ty Luật tư vấn sở hữu trí tuệ phải đáp ứng các điều kiện sau:

Trước nhất, công ty đó phải là một tổ chức hành nghề luật sư, có thể là một công ty Luật và một văn phòng luật sư.

Tư vấn luật là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy, yêu cầu người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư phải là các luật sư có chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam.

Công ty luật, văn phòng luật sư muốn hành nghề dịch vụ tư vấn luật về sở hữu trí tuệ thì cần phải có điều kiện đó là phải là một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp.

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện nay, để trở thành một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thì cần phải là một doanh nghiệp thuộc các loại hình như công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp đó phải đăng ký ngành nghề đại diện sở hữu công nghiệp với điều kiện là người đứng đầu doanh nghiệp đó hoặc người phụ trách mảng tư vấn sở hữu trí tuệ phải là người đại diện sở hữu công nghiệp.

Sau đó, doanh nghiệp đó phải đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ để chính thức ghi nhận mã đại diện sở hữu trí tuệ và có thể hành nghề.

Từ các quy định trên, có thể hiểu một công ty luật tư vấn sở hữu trí tuệ cần có cả 2 chứng chỉ hành nghề, đó là chứng chỉ hành nghề luật sư của người đứng đầu và chứng chỉ đại diện sở hữu công nghiệp của người đứng đầu hoặc của người phụ trách mảng tư vấn sở hữu trí tuệ của công ty luật đó.

Có thể kết luận, pháp luật Việt Nam cũng tương thích với hầu hết các quy định của thế giới, vì tư vấn luật và tư vấn luật sở hữu trí tuệ đòi hỏi phải là người có chuyên môn, nghiệp vụ, vì vậy, cần phải quy định rất chặt chẽ điều kiện thành lập và hoạt động.

Điều này đảm bảo cho quyền lợi của khách hàng, khi được tư vấn từ những công ty tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

» Giới thiệu công ty S&B law

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan