Công bố quốc tế và pha quốc gia trong hiệp ước PCT là gì?

[Baohothuonghieu.com] - Công bố quốc tế và pha quốc gia trong hiệp ước PCT là gì?

CÔNG BỐ QUỐC TẾ

Công bố quốc tế theo Hiệp ước PCT bao gồm những gì?

WIPO công bố đơn đăng ký quốc tế cùng với báo cáo tra cứu quốc tế ngay sau thời hạn 18 tháng kể từ ngày yêu cầu quyền ưu tiên (nếu thời gian này không bị rút xuống ngắn hơn). Đơn quốc tế PCT được công bố online tại trang PATENTSCOPE, một hệ thống dữ liệu mạnh mẽ với công cụ tra cứu đầy đủ, tiện lợi, giao diện đa ngôn ngữ và công cụ dịch để hỗ trợ người dùng và cộng đồng hiểu nội dung những đơn đã được công bố.

Bên thứ ba có được tiếp cận với tài liệu trong file đơn quốc tế không? Nếu có thì khi nào?

Khi đơn đăng ký quốc tế được công bố (18 tháng kể từ ngày yêu cầu quyền ưu tiên), bên thứ 3 không được phép truy cập đơn quốc tế trừ khi bạn là người nộp đơn đề nghị hoặc ủy quyền. Nếu bạn muốn rút đơn (và bạn đã rút trước khi công bố quốc tế), việc công bố đó sẽ không còn diễn ra nữa và do đó, bên thứ ba sẽ không được phép truy cập. Tuy nhiên khi việc công bố diễn ra, những tài liệu nhất định trong file đơn quốc tế sẽ có trên trang PATENTSCOPE cùng với đơn quốc tế đã công bố, ví dụ, văn bản ý kiến của ISA và bất kỳ bình luận không chính thức nào trong văn bản đó.

Công bố quốc tế và pha quốc gia
Công bố quốc tế và pha quốc gia

PHA QUỐC GIA

Tôi bước vào pha quốc gia như thế nào?

Chỉ sau khi bạn quyết định có nên hay không, hoặc liên quan đến quốc gia mà bạn muốn tiếp tục tiến hành đơn bảo hộ của mình thì bạn phải đáp ứng các yêu cầu đó để bước vào pha quốc gia. Những yêu cầu này bap gồm trả các chi phí quốc gia và trong một số trường hợp bao gồm cả nộp bản dịch của đơn. Liên quan đến các Văn phòng sáng chế của các quốc gia đã tham gia ký kết Hiệp ước PCT, những bước này cần phải thực hiện trước khi kết thúc tháng thứ 30 kể từ ngày yêu cầu quyền ưu tiên. Cũng có thể có các yêu cầu khác liên quan đến việc bước vào pha quốc gia – ví dụ như việc bổ nhiệm nhân viên cục tại địa phương. Những thông tin tổng quát về pha quốc gia có thể được tìm thấy tại Hướng dẫn người nộp đơn PCT, Pha quốc gia hoặc các thông tin chi tiết khác liên quan đến chi phí, đồng thời yêu cầu quốc gia cũng có thể được tìm thấy trong các chương hướng dẫn về quốc gia dành cho mỗi quốc gia tham gia Hiệp ước PCT.

Điều gì sẽ xảy ra với đơn của tôi khi bước vào pha quốc gia?

Khi bạn đã bước vào pha quốc gia, Văn phòng sáng chế quốc gia và khu vực có liên quan bắt đầu quá trình xác định xem họ có nên cấp bằng bảo hộ cho sáng chế này không. Bất kỳ giai đoạn kiểm tra nào của Văn phòng đều sẽ dễ dàng hơn khi đã có báo cáo tra cứu quốc tế PCT, văn bản ý kiến và thậm chí dễ dàng hơn nữa với báo cáo kiểm tra sơ bộ quốc tế.

Để nộp đơn trực tiếp tới WIPO, xin vui lòng liên hệ:

Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới

  • Số 34, đường Chemin des Colombettes
  • CH -1211, Geneva 20, Thụy Sĩ
  • Điện thoại: (4122) 338 92 22
  • Fax: (4122) 910 06 10
  • Email: ro.ib@wipo.int
  • Địa chỉ website: www.wipo.int/pct/en/filing/

Tham khảo thêm >> Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Sở hữu trí tuệ trong TPP

1. Tóm tắt quy định về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong TPP TPP đưa ra các quy định ở mức độ rất