Chứng nhận hệ thống quản lý

Chứng nhận hệ thống quản lý. Chứng nhận sản phẩm là sự xác nhận chính thức rằng sản phẩm của doanh nghiệp thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn được chấp nhận và

doanh nghiệp đã duy trì hệ thống đảm bảo chất lượng hiệu quả, đảm bảo được tính ổn định về chất lượng của sản phẩm được chứng nhận.

Để được chứng nhận, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Kết quả thử nghiệm mẫu điển hình của sản phẩm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng

- Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng như: ISO 9000, HACCP, GMP,... hoặc theo các yêu cầu đảm bảo chất lượng khác.

- Chịu sự giám sát sau chứng nhận qua việc xem xét điều kiện đảm bảo chất lượng và thử nghiệm mẫu điển hình của sản phẩm lấy từ cơ sở sản xuất và/hoặc trên thị trường.

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

- Được sử dụng dấu chất lượng trực tiếp trên sản phẩm, bao bì, tài liệu kỹ thuật hay trên các tài liệu nhằm mục đích quảng cáo quảng bá.

- Được sử dụng giấy chứng nhận làm hồ sơ dự thầu

- Tăng lòng tin của khách hàng

- Nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của doanh nghiệp

- Tiết kiệm chi phí thử nghiệm, có thể được xét miễn, giảm kiểm tra khi có Giấy chứng nhận và Dấu chất lượng

- Dấu chất lượng là “thị thực” vào thị trường các nước thông qua các thỏa thuận thừa nhận song phương và đa phương.

» Hướng dẫn đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan