Chi phí và thời gian đăng ký sáng chế.

Chi phí và thời gian đăng ký sáng chế.

Chi phí và thời gian đăng ký sáng chế.

 Câu hỏi: Đề nghị luật sư SBLAW cho chúng tôi biết chi phí và thời gian đăng ký sáng chế là bao lâu?

 

Trả lời: Về vấn đề bạn hỏi, SBLAW trả lời như sau:

1. Chi phí của dịch vụ đăng ký sáng chế là bao nhiêu?

+ Đối với đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích trong nước, chi phí đăng ký bảo hộ 01 sáng chế/giải pháp hữu ích trong trường hợp thuận lợi là 18.000.000 VNĐ (chưa bao gồm 5% VAT).

+ Đối với đơn đăng ký sáng chế nộp thông qua Công ước Paris và Hiệp ước PCT: Chi phí cụ thể sẽ được thông báo sau khi nhận được thông tin Đơn ưu tiên/Đơn PCT.

Chi phí nêu trên bao gồm phí nhà nước, phí tư vấn, chưa bao gồm 5% VAT.

2. Thời gian thực hiện đăng ký sáng chế là bao lâu?

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 36-48 tháng. Cụ thể:

+ Thời gian thẩm định hình thức: 01-03 tháng từ ngày nhận đơn;

+ Thời gian công bố đơn: 19 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ (tuỳ theo ngày nào muộn hơn);

+ Thời gian thẩm định nội dung: 18 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố (tùy theo ngày nào muộn hơn);

+ Công bố bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích: 01-03 tháng kể từ ngày nộp phí cấp bằng.

Thời hạn bảo hộ đối với bằng độc quyền sáng chế là 20 năm, đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm.

3. Trong quá trình luật sư đại diện cho khách hàng đăng ký sáng chế, luật sư sẽ thực hiện những công việc nào?

-       Tư vấn thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam trước khi nộp đơn;

-       Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam để khách hàng ký;

-       Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký sáng chế tại Việt Nam;

-       Theo dõi Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho khách hàng về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);

-       Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;

-       Nhận Bằng độc quyền sáng chế và bàn giao cho khách hàng khi nhận được Bằng độc quyền sáng chế trong trường hợp sáng chế đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

 

-       Cập nhật ngày hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế vào hệ thống dữ liệu của SBLAW và sẽ nhắc nhở khách hàng gia hạn văn bằng đúng thời hạn.

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan