Cách ghi tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa

Cách ghi tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa

Cách ghi tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa

 Cách ghi tên, địa chỉ doanh nghiệp trên nhãn hàng hóa

 Câu Hỏi: Kính chào Luật sư, luật sư tư vấn luật giúp tôi cách ghi tên, địa chỉ doanh nghiệp trên nhãn hàng hóa.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 12, Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, việc ghi tên doanh nghiệp trên nhãn hàng hóa được thực hiện như sau:

- Tên riêng của doanh nghiệp và địa danh không được viết tắt

- Hàng hóa được sản xuất trong nước thì ghi tên và địa chỉ của doanh nghiệp sản xuất hàng hóa đó.

+ Cơ sở sản xuất hàng hóa là thành viên trong một tổ chức như công ty, tổng công ty, tập đoàn, hiệp hội và các tổ chức khác thì có quyền ghi tên hoặc tên và địa chỉ và các nội dung khác của tổ chức đó trên nhãn khi được các tổ chức này cho phép.

+ Hàng hóa có cùng thương hiệu được sản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, được ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đó trên nhãn hàng hóa nếu chất lượng của hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa đó công bố hoặc đăng ký lưu hành và phải bảo đảm truy xuất được nguồn gốc của hàng hóa.

- Hàng hóa nhập khẩu để lưu thông thì ghi tên và địa chỉ doanh nghiệp nhập khẩu.

Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất gắn với xuất xứ của hàng hóa đó và ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế.

- Hàng hóa của doanh nghiệp làm đại lý cho thương nhân nước ngoài thì ghi tên và địa chỉ làm đại lý

- Hàng hóa của doanh nghiệp được một tổ chức, cá nhân nhượng quyền về nhãn hàng hóa thì ngoài việc thực hiện theo quy định như trên còn phải ghi thêm tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhượng quyền.

- Trường hợp doanh nghiệp thực hiện lắp ráp, đóng gói, đóng chai thì trên nhãn phải ghi tên và địa chỉ của doanh nghiệp lắp ráp, đóng gói, đóng chai đó và phải ghi tên hoặc tên và địa chỉ, và các nội dung khác của tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa trước khi lắp ráp, đóng gói, đóng chai khi được các tổ chức, cá nhân này cho phép.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Chứng nhận hệ thống quản lý

Chứng nhận hệ thống quản lý. Chứng nhận sản phẩm là sự xác nhận chính thức rằng sản phẩm của doanh nghiệp thỏa mãn các