Tác giả của tác phẩm

SBLAW giải đáp về những người được coi là tác giả của tác phẩm. Câu hỏi:    Những người nào được coi là tác giả của tác...

Quyền tác giả có được bảo hộ suốt đời không?

Luật sư SBLAW tư vấn về thời hạn bảo hộ của quyền tác giả. Câu hỏi: "Cha tôi là nhạc sĩ, sáng tác nhiều ca...

Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc tại Việt Nam

  SBLAW giải đáp về thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc.   Câu hỏi: Đề nghị luật sư công ty luật SBLAW cho...

Chủ thể khởi kiện vụ án quyền tác giả, quyền liên quan

SBLAW giải đáp về Những người có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan? Câu hỏi: Những người nào có...

Nội dung của quyền tác giả gồm những quyền gì

SBLAW tư vấn nội dung của quyền tác giả: Câu hỏi: Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền gì? Trả lời: Quyền tác...

Bảo hộ bản quyền phần mềm kế toán

Luật sư SBLAW tư vấn về biện pháp để thương mại hóa sản phẩm và tránh vi phạm bản quyền. Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng...

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

  SBLAW hướng dẫn tục đăng ký bản quyền phần mềm Hỏi: Tôi đã viết xong một phần mềm máy tính khá hữu dụng, tôi phải cần...

Việc tự ý sử dụng tác phẩm như vậy có vi phạm hay không?

SBLAW giải đáp về việc có vi phạm hay không khi tự ý sử dụng tác phẩm. Câu hỏi: Việc tự ý sử dụng tác...

Chủ sở hữu tác phẩm là ai

SBLAW giải đáp về Chủ sở hữu tác phẩm Câu hỏi:  Những người nào được coi là chủ sở hữu tác phẩm? Trả lời: Chủ sở hữu tác...

Các nhà làm phim cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình và tác phẩm?

SBLAW tư vấn về vấn đề các nhà làm phim cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình và tác phẩm?  Luật sư...

Bảo hộ bản quyền kịch bản chương trình truyền hình.

SBLAW giải đáp về bảo hộ bản quyền kịch bản chương trình truyền hình.   Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp, chúng tôi có một...

Từ điển bản quyền

Từ điển bản quyền SBLAW Từ điển bản quyền Vấn đề bảo hộ bản quyền là một vấn đề pháp lý lớn, có giá trị thúc...

Bảo hộ bản quyền cho tác phẩm trên phạm vi thế giới

SBLAW lược dịch tài liệu đăng trên wipo.int về vấn đề bảo hộ bản quyền để Quý khách hàng tham khảo.  1) Tôi có thể...

Quyền tác giả có bắt buộc phải đăng ký không

SBLAW giải đáp về việc Quyền tác giả có bắt buộc phải đăng ký. Câu hỏi:     Có bắt buộc phải đăng ký quyền tác giả với...

Livestream phim đang chiếu rạp là hành vi vi phạm pháp luật

 Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn trên truyền hình quốc hội về việc livestream phim trong rạp. Luật sư Hà khẳng định đó là...