Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập theo quy định của pháp luật. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện các hoạt động sau đây theo yêu cầu của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan:

- Tư vấn những vấn đề có liên quan đến quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Đại diện cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo uỷ quyền;

- Tham gia các quan hệ pháp luật khác về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo uỷ quyền.

(Điều 57 Luật Sở hữu trí tuệ)

Danh sách các tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan Số 14:

Công ty Cổ phần Tư vấn S & B

Địa chỉ: P208, nhà B, khách sạn Thể thao, làng sinh viên Hacino, đường Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

- , , Bảo hộ quyền:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan