Sử dụng biểu đồ sáng chế để phân tích về công nghệ chiếu sáng led

149

[SBLAW] Sử dụng biểu đồ sáng chế để phân tích về công nghệ chiếu sáng LED

Sử dụng biểu đồ sáng chế để phân tích về công nghệ chiếu sáng led

Sử dụng biểu đồ sáng chế (patent map) để phân tích về công nghệ chiếu sáng LED

Bằng việc phân tích thống kê các dữ liệu từ thông tin sáng chế có thể thấy được một cách rõ ràng và đầy đủ về hoạt động đăng ký sáng chế của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Nhờ sử dụng biểu đồ sáng chế, báo cáo toàn cảnh sáng chế, có thể phân tích được xu hướng công nghệ trên thế giới, từ đó giúp doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý xác định được chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp. Nhóm tác giả đã phân tích thống kê các dữ liệu thông tin sáng chế để lập một báo cáo toàn cảnh sáng chế về công nghệ chiếu sáng LED.

Toàn văn báo cáo có thể tải về tại đây.

Theo ipvietnam.gov.vn

» Dịch vụ đăng ký sáng chế

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn