So sánh đăng ký sáng chế theo hệ thống PCT và theo công ước Paris

Câu hỏi: Theo chúng tôi được biết, hiện nay đăng ký sáng chế quốc tế có thể nộp theo hệ thống PCT hoặc theo công ước Paris. Vậy Baohothuonghieu.com cho tôi biết hai đơn này có đặc điểm gì khác nhau. Xin luật sư vui lòng liệt kê chi tiết.

Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau:

  1. Đơn đăng ký sáng chế theo Công ước Paris

Đối với đơn đăng ký sáng chế theo Công ước Paris, người nộp đơn có thể trực tiếp nộp đơn hoặc nộp đơn thông qua tổ chức hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp được cấp phép. Người nộp đơn này thông thường là các cá nhân, tổ chức, pháp nhân có quốc tịch nước ngoài mà thường không có hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Một đặc thù khác của đơn này đó là người nộp đơn trước đó thường đã nộp đơn này ở một nước khác cũng là thành viên của Công ước Paris nhưng không chọn hình thức vào pha quốc tế của đơn PCT. Thời hạn để nộp đơn tại Việt Nam theo Công ước Paris là 12 tháng (không thể gia hạn) kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

Quy trình thẩm định đơn: Tương tự Đơn đăng ký sáng chế trong nước.

So sánh đăng ký sáng chế theo hệ thống PCT và theo công ước Paris
So sánh đăng ký sáng chế theo hệ thống PCT và theo công ước Paris
  1. Đơn đăng ký sáng chế quốc tế (Đơn PCT)

Đối với đơn đăng ký sáng chế theo đơn PCT, người nộp đơn cũng có thể trực tiếp nộp đơn hoặc nộp đơn thông qua tổ chức hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp được cấp phép. Đặc thù chính của dạng đơn này đó là người nộp đơn trước đó hoặc là nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế (hay nộp đơn PCT), hoặc là đã nộp đơn ở một nước khác và sau đó lựa chọn hình thức vào nộp đơn pha quốc tế của đơn PCT. Theo hình thức này, người nộp đơn sẽ có thời hạn 31 tháng (không thể gia hạn) kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm nhất để tiến hành nộp đơn vào pha quốc gia Việt Nam.

- Quy trình thẩm định đơn:

Thời gian  Nội dung thẩm định
Thẩm định hình thức  01-03 tháng kể từ ngày nộp đơn. (Trường hợp đơn sáng chế yêu cầu vào pha quốc gia sớm hơn thời hạn 31 tháng nêu trên thì Cục SHTT chỉ xét nghiệm hình thức kể từ tháng 32 trở đi tính từ ngày ưu tiên sớm nhất của đơn PCT)  Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
Công bố đơn 19 tháng kể từ ngày nộp đơn (trong trường hợp không có yêu cầu công bố sớm) Công bố thông tin về sáng chế/giải pháp hữu ích trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
Thẩm định nội dung Trong vòng 18 tháng kể từ ngày công bố đơn (trong trường hợp yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung (trong trường hợp yêu cầu thẩm định nội dung được nộp sau ngày công bố đơn).

Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung là 42 tháng (đối với đơn sáng chế) hoặc 36 tháng (đối với đơn giải pháp hữu ích) kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích.
 Công bố bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích 01-03 tháng kể từ ngày nộp phí cấp bằng Công bố thông tin về bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Tham khảo thêm >> Đăng ký sáng chế quốc tế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Bảo hộ sáng chế trong TPP

SBLAW tư vấn Bảo hộ sáng chế trong TPP Sáng chế là một đối tượng bảo hộ quan trọng trong phần sở hữu trí tuệ