Người Việt Nam có thể đăng ký sáng chế trực tiếp qua hệ thống PCT được không?

Người Việt Nam có thể đăng ký sáng chế trực tiếp qua hệ thống PCT được không?

Người Việt Nam có thể đăng ký sáng chế trực tiếp qua hệ thống PCT được không?

Câu hỏi: Người Việt Nam sống tại Việt Nam có thể đăng ký sáng chế trực tiếp qua hệ thống PCT được không hay phải đợi đăng ký sáng chế và cấp bằng tại Việt Nam mới nộp đơn ra nước ngoài?

 

 Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau:

Hiện tại cá nhân/pháp nhân Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế trực tiếp thông qua PCT mà không cần thiết phải nộp đơn đăng ký tại Việt Nam trước đó.

Mục đích của việc nộp đơn sáng chế quốc tế (Đơn PCT) là giúp chủ đơn nộp đơn cùng một ngày vào hầu hết tất cả các nước trên thế giới.

 Trong vòng 30-31 tháng tính từ ngày ưu tiên (nếu đơn sáng chế quốc tế có xin hưởng quyền ưu tiên) hoặc tính từ ngày nộp đơn, chủ đơn có quyền chọn các nước quan tâm muốn yêu cầu cấp Patent (Bằng độc quyền sáng chế) để làm thủ tục vào Giai đoạn quốc gia ở nước đó (nộp Tờ khai, bản dịch ra tiếng bản địa, nộp các khoản lệ phí quốc gia) mà vẫn giữ được ngày nộp đơn ban đầu.

 Ngoài ra, việc nộp đơn sáng chế còn giúp cho chủ đơn đánh giá sơ bộ được khả năng bảo hộ của đơn dựa vào Báo cáo tra cứu quốc tế và Báo cáo sơ bộ quốc tế về khả năng bảo hộ của đơn, nhờ đó giúp chủ đơn quyết định có nên nộp đơn vào Giai đoạn quốc gia ở các nước quan tâm hay không?

 Nhờ vậy chủ đơn tiết kiệm được thời gian và chi phí tài chính

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan