Lưu ý về trình tự thủ tục nộp đơn vào giai đoạn của đơn PCT

[Baohothuonghieu.com] - Sau khi nộp đơn PCT, trong thời hạn 31 tháng (30 tháng đối với Mỹ, Đức) tính từ ngày ưu tiên, nếu Quý chủ đơn PCT muốn đăng ký tại quốc gia nào thì phải được nộp đơn vào từng quốc gia đó mà hoàn toàn không có việc tự động vào giai đoạn quốc gia.

Khi nộp đơn vào giai đoạn quốc gia, người nộp đơn chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và thủ tục thẩm định về hình thức và nội dung tương tự như khi nộp đơn trực tiếp hoặc sử dụng các mẫu tài liệu phù hợp cho việc nộp đơn vào giai đoạn quốc gia tùy theo quy định của mỗi nước.

Đặc biệt, đối với các quốc gia không chấp nhận tiếng Anh trong quá trình nộp đơn sáng chế, Người nộp đơn cần phải dịch sang ngôn ngữ được chấp nhận và bản dịch này vẫn phải đảm bảo yêu cầu về mặt hình thức như đối với nộp đơn trực tiếp.

Ở đây có thể hiểu PCT giống như khâu để người nộp đơn bảo lưu quyền nộp đơn tối đa tính từ ngày nộp đơn đầu tiên sang các quốc gia khác lâu nhất dựa trên nhu cầu thực thương mại thực tế (31 tháng) thay vì trong vòng 12 tháng như trường hợp nộp đơn trực tiếp.

Khi nộp đơn đăng ký sáng chế theo PCT thì sẽ mặc định chỉ định vào tất cả các nước thành viên (trước đây người nộp đơn phải lựa chọn từng nước và phải trả phí).

Sau đó, trong khoảng thời gian 30-31 tháng, người nộp đơn muốn đơn sáng chế của mình được bảo hộ tại nước nào thì sẽ nộp thêm 01 đơn tương ứng sang nước đó.

Phù hợp với các nguyên tắc đối xử tối huệ quốc và nguyên tắc đối xử quốc gia của WTO và Công ước Paris, các bảng phí do các quốc gia xây dựng đều theo nguyên tắc áp dụng một mức phí mà không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào giữa mức phí nộp đơn PCT vào giai đoạn quốc gia hay mức phí nộp trực tiếp.

Do đó, mức phí nộp đơn và thẩm định nội dung và tra cứu là cho đơn nộp vào giai đoạn quốc gia và đơn nộp trực tiếp về cơ bản là bằng nhau.

Ngoài ra, phí nộp đơn sáng chế vào từng quốc gia sẽ khác nhau.

Tuy nhiên, một số các quốc gia có mức giảm giá tương ứng với phần công việc đã giảm xuống khi phần công việc này đã được thực hiện trong giai đoạn quốc tế của đơn PCT chẳng hạn như đối với các đơn PCT đã có báo cáo tra cứu sáng chế quốc tế (ISR – international search report) và báo cáo thẩm định sơ bộ khả năng đăng ký sáng chế (IPRP – International Preliminary Report on Patentability) thì mức phí tra cứu và thẩm định trong giai đoạn quốc gia có thể được giảm.

Mức giảm tương ứng phụ thuộc vào bảng phí cụ thể của một số quốc gia.

Tham khảo thêm >> Đăng ký sáng chế quốc tế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan