Mẫu bản mô tả sáng chế và giải pháp hữu ích

Một số mẫu bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích 1. Sáng chế dạng cơ cấu - Tên sáng chế: Nút chai sâm banh -...

Người Việt Nam có thể đăng ký sáng chế trực tiếp qua hệ thống PCT được không?

Người Việt Nam có thể đăng ký sáng chế trực tiếp qua hệ thống PCT được không? Câu hỏi: Người Việt Nam sống tại Việt...

Bảo hộ sáng chế cho doanh nghiệp

Bảo hộ sáng chế cho doanh nghiệp Trình độ khoa học kỹ thuật của mỗi quốc gia được đánh giá bằng số lượng sáng...

Bảo hộ sáng chế tại Hoa Kỳ

SBLAW tư vấn bảo hộ sáng chế tại Hoa Kỳ, đăng ký sáng chế Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi có 3 sáng chế muốn bảo...

Đơn đăng ký sáng chế có thể nộp bằng cách nào?

SBLAW tư vấn các phương thức nộp đơn đăng ký sáng chế. Câu hỏi: Đơn đăng ký sáng chế có thể nộp bằng cách nào? Trả lời:...

Đơn đăng ký sáng chế phải có những tài liệu gì

Đơn đăng ký sáng chế phải có những tài liệu gì Câu hỏi: Đơn đăng ký sáng chế phải có những tài liệu gì? Trả...

Sáng chế là gì?

 Sáng chế là gì? 1. Khái niệm Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề...

Bảng phân loại sáng chế quốc tế

Bảng phân loại sáng chế quốc tế: là công cụ để phân loại thống nhất tư liệu sáng chế trên phạm vi thế...

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam như thế nào?

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam như thế nào? Thời gian, thủ tục đăng ký sáng chế ở đâu: + Thời gian...

Các điều kiện tiêu chuẩn để được đăng ký bảo hộ sáng chế

Các điều kiện tiêu chuẩn để được đăng ký bảo hộ sáng chế Các điều kiện tiêu chuẩn để được đăng ký bảo hộ...

Hướng dẫn cách viết bản mô tả sáng chế

SBLAW hướng dẫn cách viết bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích. Về bố cục bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích...

Đăng ký sáng chế tại Lào

 Đăng ký sáng chế tại Lào Để được bảo hộ độc quyền một đối tượng dưới hình thức sáng chế tại Lào thì bắt buộc...

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

SBLAW tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế...

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

SBLAW giới thiệu về thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp là sáng chế như sau:   a. Trình...

Đăng ký sáng chế tại Đan Mạch

SBLAW tư vấn Đăng ký sáng chế tại Đan Mạch Cũng giống như việc đăng ký sáng chế tại các quốc gia Hà Lan, Thụy...