Đăng ký sáng chế tại Philippin

Đăng ký sáng chế tại Philippin

Philippin hay còn gọi là Phi Luật Tân là một quốc gia nằm trong vùng Đông Nam Á. Giữa Việt Nam và Philippin cũng đã hình thành các quan hệ thương mại song phương tương đối phát triển.

Để giúp các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới vấn đề đăng ký sáng chế tại Philippin, S&B Law xin giới thiệu về trình tự, thủ tục đăng ký như sau:

1. Về tiêu chuẩn bảo hộ.

Để được cấp văn bằng sáng chế, giải pháp kỹ thuật phải đáp ứng 3 yêu cầu: Tính sáng tạo, tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp

2. Về tài liệu nộp đơn:

- Đơn yêu cầu cấp sáng chế ở Philipin- phải được ký bởi người nộp đơn và không cần thiết phải công chứng (đơn đính kèm) download tại đây.

- Bản mô tả chi tiết sáng chế

- Bản vẽ chính thức (nếu có)

- Nếu như có yêu cầu về quyền ưu tiên, phải có bản sao có công chứng với bản dịch tiếng Anh về đơn ưu tiên. Đơn ưu tiên phải được bổ sung trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày nộp đơn.

- Tuyên bố bản quyền của tác giả (mẫu đính kèm) download tại đây- phải được ký bởi tác giả và không cần công chứng. Tài liệu này có thể được nộp trong vòng hai (2) tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

- Giấy ủy quyền - cũng phải được ký bởi người nộp đơn và không cần công chứng. Tài liệu này có thể được nộp trong vòng hai (2) tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

- Trong trường hợp bằng sáng chế đã được chuyển nhượng cho chủ đơn khác, người nộp đơn (nếu đó là người được chuyển nhượng) sẽ phải cung cấp tài liệu chuyển nhượng đúng hạn được chứng thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Dịch vụ cung cấp bởi S&B Law:

S&B Law là Đại diện Sở hữu trí tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT. S&B Law có mạng lưới đối tác rất lơn, là các công ty luật và các đại diện sở hữu trí tuệ tại Philippin và có thể hỗ trợ khách hàng các dịch vụ sau:

- Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế tại Philippin;

- Tư vấn về các thủ tục pháp lý và đại diện trong việc nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế tại Philippin;

- Làm thủ tục xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Philippin;

- Thẩm định và đánh giá hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp tại Philippin;

- Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ các quyền của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại Philippin;

- Cử luật sư tham gia đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu, chuyển giao công nghệ đối với sáng chế được bảo hộ tại Philippin.

Download: Mẫu đơn đăng ký sáng chế tại Philippin

PROOF OF AUTHORITY INVENTION UM DESIGN

EQUEST FOR GRANT OF PATENT

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan