Đăng ký sáng chế cho việc sản xuất một số dụng cụ cầm tay

SBLAW tư vấn Câu hỏi của ông Hoàng Tuấn Anh về sáng chế:

Tôi cần tư vấn đăng ký sáng chế cho việc sản xuất một số dụng cụ cầm tay, mà các dụng cụ này đã được mô tả trong các bản công bố về patent của Mỹ

Trả lời: Kính gửi Ông Hoàng Tuấn Anh,

Trước hết, chúng tôi trân trọng cảm ơn Ông đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ của Công ty chúng tôi. Liên quan đến vấn đề Ông hỏi, ý kiến tư vấn của chúng tôi như sau:

– Giải pháp kỹ thuật đã được cấp bằng độc quyền sáng chế (patent) chỉ có giá trị hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đã cấp bằng. Mọi hành vi sử dụng, khai thác giải pháp kỹ thuật đã được cấp bằng sáng chế ngoài phạm vi lãnh thổ của quốc gia bảo hộ đều không bị coi là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với giải pháp kỹ thuật đó.

Trong trường hợp của Ông trình bày, dụng cụ cầm tay này đã được mô tả và công bố trong một số patent của Mỹ thì trước hết giải pháp kỹ thuật này được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ của Mỹ (nếu đã được cấp bằng). Việc sử dụng, khai thác giải pháp kỹ thuật này trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam sẽ không bị coi là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý với ông rằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đều là thành viên của Công ước quốc tế về hợp tác bảo hộ sáng chế (PCT) và Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, chủ sở hữu patent nói trên có thể nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế cho giải pháp kỹ thuật nêu trên tại Việt Nam.

Do vậy, để kết luận chính xác hoàn toàn việc sản xuất dụng cụ cầm tay nêu trên có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không, Ông phải tiến hành tra cứu xem giải pháp kỹ thuật này đã được cấp bằng độc quyền sáng chế (patent) hay chưa.

– Đối với trường hợp thứ hai, nếu các giải pháp kỹ thuật này không được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam thì hành vi của Ông sẽ không bị coi là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp giải pháp kỹ thuật đã được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam, thì phải tiến hành đánh giá mức độ cải tiến của Ông đối với giải pháp kỹ thuật này đến mức độ nào. Trong trường hợp, Ông vẫn tiếp tục khai thác các dấu hiệu kỹ thuật đã được bảo hộ riêng theo Bằng độc quyền sáng chế, thì việc sử dụng và khai thác các dấu hiệu đó vẫn bị coi là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên đây có thể hữu ích đối vơi Ông. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, Ông vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.

Trân trọng

Đại diện Sở hữu công nghiệp

Trần Trung Kiên

Baohothuonghieu.com

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Thời gian bảo hộ sáng chế

[SBLAW] Thời gian bảo hộ sáng chế Thời gian bảo hộ sáng chế hay thời hạn bảo hộ đối với sáng chế trong quyền sở