Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

SBLAW tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam
Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

1. Tiêu chuẩn bảo hộ:

  Có tính mới Có trình độ sáng tạo  Có khả năng áp dụng công nghiệp
Sáng chế X X

2. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

20 năm tính từ ngày nộp đơn, duy trì hiệu lực theo từng năm từ thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

3. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua 2 giai đoạn thẩm định như sau:

Công việc thực hiện Thời gian Nội dung thẩm định
Thẩm định hình thức 01-03 tháng kể từ ngày nộp đơn Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ
Công bố đơn 19 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ (Nếu không có yêu cầu công bố sớm) Công bố thông tin về sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp (bản giấy và bản điện tử)
Thẩm định nội dung 18 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu. Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế.

4. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam
Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

- Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SB Law).

- Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn

+ Tác giả sáng chế

- Tên sáng chế và phân loại sáng chế (SBLAW sẽ giúp khách hàng thực hiện công việc này)

- Bản mô tả sáng chế;

- Bản tóm tắt sáng chế;

- Yêu cầu bảo hộ và bản vẽ (nếu có): Viết theo sự hướng dẫn của SBLAW để đáp ứng đúng yêu cầu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Sau khi nhận được các tài liệu trên, SBLAW sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ.

» Thủ tục đăng ký sáng chế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Thời gian bảo hộ sáng chế

[SBLAW] Thời gian bảo hộ sáng chế Thời gian bảo hộ sáng chế hay thời hạn bảo hộ đối với sáng chế trong quyền sở

Tra cứu sáng chế Việt Nam

Tra cứu sáng chế Việt Nam

Tra cứu bằng sáng chế, sáng chế là một công việc cần thiết sau khi nộp đơn đăng ký bằng sáng chế. Việc tra cứu bằng