Các đơn đăng ký Sáng chế Quốc Tế có nguồn gốc Việt Nam đã có thêm lựa chọn

[SBLAW] Các đơn đăng ký Sáng chế Quốc Tế có nguồn gốc Việt Nam đã có thêm lựa chọn

Các đơn đăng ký Sáng chế Quốc Tế có nguồn gốc Việt Nam đã có thêm lựa chọn

Ngày 10/03/1993 Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hiệp ước Hợp tác sáng chế (PCT). Đây là Hiệp ước về đăng ký quốc tế sáng chế, theo đó, tất cả các Đơn đăng ký quốc tế sáng chế đều được nộp cho Cơ quan nhận đơn được ấn định, và tất cả các sáng chế nộp theo những Đơn này sẽ được tiến hành tra cứu tại Cơ quan tra cứu quốc tế.

Để phục vụ cho việc tra cứu các sáng chế theo Đơn đăng ký quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) đã có thỏa thuận hợp tác với Cơ quan sáng chế Nhật Bản (JPO) về việc JPO sẽ là một trong các Cơ quan tra cứu và thẩm định sơ bộ quốc tế các Đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam nộp theo PCT.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2012. Như vậy, việc thiết lập thỏa thuận nêu trên giữa hai cơ quan đã mang lại cho Người nộp Đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam thêm một lựa chọn nữa cho việc tra cứu và thẩm định sơ bộ đối với Đơn đăng ký sáng chế của mình, bên cạnh các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia khác đã được Cục SHTT công nhận trước đó như : Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc, Áo và Cơ quan sáng chế Châu Âu.

Ngoài ra, theo thỏa thuận này thì các Đơn đăng ký sáng chế quốc tế có nguồn gốc Việt Nam muốn chỉ định JPO là cơ quan tra cứu và thẩm định sơ bộ cho Đơn của mình phải đáp ứng điều kiện sau:

1.    Đơn được nộp tại Cục SHTT bằng tiếng Anh

2.    Đơn chọn JPO là cơ quan tra cứu quốc tế.

Để công bố thỏa thuận này, ngày 22/08/2012, Cục SHTT đã có Thông báo số 6554/TB-SHTT về việc công nhận Cơ quan sáng chế Nhật Bản là một trong các cơ quan tra cứu và thẩm định sơ bộ quốc tế, đối với các đơn đăng ký sáng chế quốc tế có nguồn gốc Việt Nam, nộp theo hệ thống Hiệp ước Hợp tác sáng chế (PCT).

Nội dung chi tiết của Thông báo, các bạn có thể xem tại đây:

- Thông báo về việc công nhận cơ quan sáng chế của Nhật Bản Dowload tai lieu

» Đăng ký sáng chế tại Mỹ

» Mẫu đơn đăng ký sáng chế Quốc tế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan
Đăng ký sáng chế tại Đức.jpg

Đăng ký sáng chế tại Đức

[Baohothuonghieu.com] Việc đăng ký sáng chế tại Đức là một quá trình quan trọng để bảo vệ và khẳng định quyền lợi trí tuệ của

Tờ khai khiếu nại sáng chế

Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số