Bảo hộ thương hiệu chuối Vân Nam

Bảo hộ thương hiệu chuối Vân Nam

SB law hỗ trợ bảo hộ thương hiệu sản phẩm chuối Hợp tác xã Nông Nghiệp Vân Nam có trụ sở tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Huyện Phúc Thọ rất nổi tiếng với sản phẩm chuối Vân Nam.

Để thúc đẩy việc xây dựng thương hiệu mang lại những giá trị tăng thêm cho các thành viên HTX, SB law đã và đang hỗ trợ HTX Nông Nghiệp Vân Nam đăng ký và phát triển nhãn hiệu tập thể Chuối Vân Nam.

Nhiệm vụ của các luật sư Bảo hộ thương hiệu:

+ Hỗ trợ thiết kế logo.

+ Tư vấn về thủ tục và đăng ký nhãn hiệu tập thể Chuối Vân Nam.

+ Tập huấn và đào tạo cho các thành viên HTX hiểu và áp dụng quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Bằng những hoạt động thiết thực này, SB law đang nỗ lực để hỗ trợ bà con nông dân bảo hộ thương hiệu cho mình và mang lại nhiều giá trị tăng thêm cho sản phẩm tại các vùng đặc sản.

+ Để đảm bảo thương hiệu phát triển lâu dài chúng tôi có thêm dịch vụ tư vấn phát triển thương hiệu và xử lý xâm phạm nhãn hiệu sau này.

» Đăng ký nhãn hiệu tập thể

Bảo hộ thương hiệu tập thể:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan