Luật sư giải quyết tranh chấp bản quyền phần mềm

Giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ về bản quyền phần mềm. Khách hàng có nhu cầu được một công ty luật chuyên...

Quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan 1. Các chủ thể quyền sau đây có quyền khởi kiện tại Toà...

Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 1. Những người sau đây có quyền nộp đơn khiếu...

Hàng giả và biện pháp xử lý

Hàng giả và biện pháp xử lý. Nhằm tăng cường công tác chống sản xuất và lưu hành hàng giả, chính phủ đã...

Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ được coi là tài sản vô hình của doanh nghiệp, đóng góp vào sự hình thành và phát triển mạnh...

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và biện pháp khắc phục

SBLAW trân trọng giới thiệu nội dung bài trả lời phỏng vấn của Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW với Đài...

Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm quyền

SBLAW là một trong các đại diện sở hữu công nghiệp thành công tại Việt Nam trong việc phối hợp có hiệu quả...

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính sở hữu công nghiệp

Bên cạnh biện pháp tư pháp, hình sự thì biện pháp xử lý hành chính là một trong những biện pháp được các...

Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Câu hỏi:       Trường hợp bị thiệt hại hoặc có khả năng bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể...

Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền

Câu hỏi:       Pháp luật quy định có những biện pháp nào để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp ?Trả...

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Câu hỏi: Ngoài ba biện pháp nêu trên, còn có biện pháp nào được áp dụng để ngăn chặn và xử lý hành vi xâm...

Cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

Câu hỏi: Những cơ quan nào có thẩm quyền bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp?Trả lời: Theo quy định hiện hành, phù hợp với chức...

Vai trò của tòa án trong việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Vai trò của tòa án trong việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệpCâu hỏi: Toà án có vai trò gì trong hoạt động xác...

Mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc bảo hộ quyền

Câu hỏi: Mối quan hệ của các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp trong quá trình bảo vệ quyền sở hữu công...

Các cơ quan phối hợp xử lý vi phạm quyền

Câu hỏi: Trong trường hợp xử lý một vụ việc cụ thể, các cơ quan này còn có trách nhiệm phối hợp với nhau...