[SBLAW]Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

502

[SBLAW]Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là kết quả của quá trình đầu tư sáng tạo và trải qua thời gian tra cứu, đăng ký cấp bằng là 36 tháng (3 năm)

Ngày 02/02/2015, Cục SHTT đã chính thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1227 cho ông Cheng – Chien HSU, quốc tịch Đài Loan.

Nội dung của sáng chế như sau

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Tên sáng chế: KẾT CẤU CHE PHỦ BỀ MẶT VỎ BỌC CỦA THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Số đơn: 2-2008-00244

Ngày nộp đơn: 29/10/2008.

Số điểm yêu cầu bảo hộ: 03

Số trang mô tả: 17

Đây là một giải pháp hữu ích mà SBLAW đã đại diện, tư vấn cho khách hàng nộp đơn và được cấp văn bằng bảo hộ tại Cục SHTT Việt Nam.

» Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn