Tư vấn đăng ký sáng chế tại Châu Âu

Tư vấn đăng ký sáng chế tại Châu Âu

SBLAW xin gửi đến Quý Công ty đề xuất dịch vụ với nội dung đăng ký sáng chế tại Châu Âu như sau:

 

1. Thủ tục đăng ký

Theo quy định, một sáng chế có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Tiêu chuẩn bảo hộ:

 

 

 

 

Có tính mới

 

 

Có trình độ sáng tạo

 

 

Có khả năng áp dụng công nghiệp

 

 

Sáng chế

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Giải pháp hữu ích

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 (hai mươi) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 (mười) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

c. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

 

Thời gian

 

 

Quy trình

 

 

Nội dung thẩm định

 

 

36-48 tháng

 

 

Thẩm định hình thức

 

 

Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

 

 

Công bố đơn

 

 

 

 

Công bố thông tin về sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

 

 

Thẩm định nội dung

 

 

Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền sáng chế.

 

 

Công bố bằng độc quyền sáng chế

 

 

Công bố thông tin về bằng độc quyền sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

 

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

Đối với đơn đăng ký độc quyền sáng chế, Quý Công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

 Bản mô tả sáng chế theo hướng dẫn của SBLAW;

– Các điểm yêu cầu bảo hộ theo hướng dẫn của SBLAW;

 Bản tóm tắt sáng chế theo hướng dẫn của SBLAW;

 Bộ ảnh mô tả theo hướng dẫn của SBLAW;

 Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SBLAW);

 Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên. Tài liệu này có thể được bổ sung trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn (nếu có);

 Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn;

+ Tác giả sáng chế.

 Yêu cầu thẩm định đơn

 Bản sao đơn đăng ký quốc tế

2. Phí đăng ký

 

STT

 

 

Quốc gia

 

 

Phí

 

 

1

 

 

Châu Âu

 

 

           Nộp đơn: 82.000.000 VNĐ

 

           Thẩm định: 80.000.000 VNĐ

 

 

TỔNG

 

 

162.000.000

 

 

5%VAT

 

 

8.100.000

 

 

TỔNG

 

 

170.100.000

 

Một trăm bảy mươi triệu một trăm ngàn đồng

 

 Lưu ý:
+Mức phí trên đã bao gồm lệ phí quốc gia và phí dịch vụ của SBLAW và 5%VAT; Chưa bao gồm dịch tài liệu;

+ Phí dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh (nếu có): 1.607.760/100 từ;

+ Không bao gồm chi phí để trả lời/khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của SBLAW (Nếu có).

Trên đây là đề xuất dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế mà SBLAW dành cho Quý Công ty.

  

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan

Tư vấn đăng ký sáng chế

[SBLAW] Tư vấn đăng ký sáng chế. Nhà sáng chế Việt Nam khi đã nghiên cứu ra giải pháp kỹ thuật mới, có tính sáng