Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

SBLAW giới thiệu thủ tục và chi phí  đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ như sau:

 

 

                        1.      Thông tin nhãn hiệu

 

Nhãn hiệu

 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ

 

Quốc gia đăng ký

 

Nhóm 09: Thiết bị phòng cháy chữa cháy; vòi chữa cháy; đầu phun chữa cháy; bơm chữa cháy; lăng phun; miệng ống vòi rồng chữa cháy; họng chữa cháy; đầu phun ngọt; bộ chia tỷ lệ ( bình trộn bọt); ru lô cuộn ống nước ( tất cả các sản phẩm kể trên đều là bộ phận, linh kiện, thiết bị dùng cho mục đích cứu hỏa); ngàm nối vòi chữa cháy; bình chữa cháy; chuông ( thiết bị báo động)

 

Trung Quốc, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

 

2.      Chi phí thực hiện công việc

 

2.1. Phí tra cứu 01 nhãn hiệu/01 nhóm tại 03 quốc gia

 

STT

 

Quốc gia

 

 

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)

 

 

Phí dịch vụ

 

 

(USD)

 

1

 Trung Quốc

 

 

120.00

 

 

 

80.00

 

 

 

2

 

 

Mỹ

 

 

200.00

 

 

 

80.00

 

3

 

 

Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

 

450.00

 

 

80.00

 

 

Phí ngân hàng (03 quốc gia)

 

 

20.00 x 3 = 60.00

 

 

Tổng USD

 

 

1,070.00

 

Tỉ giá (25/08/2020)

 

 

23.270

 

 

Tổng VNĐ

 

 

24.898.900

 

 

 5% VAT

 

 

1.244.945

 

 

TỔNG CỘNG

 

Bằng chữ

 

 

26.143.845

 

Hai mươi sáu triệu một trăm bốn mươi ba nghìn tám trăm bốn mươi lăm đồng

 

Ghi chú:

 

  • Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT, lệ phí nhà nước và phí ngân hàng.

 

 

2.2. Đăng ký 01 nhãn hiệu/01 nhóm tại 03 quốc gia thông qua hệ thống Madrid

 

Trong các quốc gia mà Quý Công ty dự định đăng ký, có quốc gia thuộc hệ thống Madrid bao gồm: Trung Quốc, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nên đối với các quốc gia này, Quý Công ty nên tiến hành nộp đơn qua hệ thống Madrid.

Ưu điểm của việc nộp đơn thống qua Hệ thống Madrid đó là thông qua một đơn duy nhất người nộp đơn có thể đồng thời tiến hành được việc nộp đơn tại các quốc gia trong Hệ thống Madrid. Đối với Mỹ – nếu nộp đơn qua hình thức trực tiếp, một trong những yêu cầu của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Mỹ là phải cung cấp bằng chứng sử dụng tại Mỹ nhưng nếu nộp qua hình thức Madrid thì người nộp đơn không phải cung cấp bằng chứng.

Hoặc giả sử vào thời điểm hiện tại, Quý Công ty mới chỉ quan tâm đến Trung Quốc, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ (những quốc gia là thành viên của hệ thống Madrid) nhưng trong tương lai khi Quý Công ty quan tâm tới các quốc gia khác vẫn nằm trong hệ thống thì chỉ cần có yêu cầu chỉ định tiếp vào từng quốc gia tương ứng. Việc nộp đơn qua hệ thống Madrid giúp tiết kiệm chi phí rất lớn so với việc nộp đơn trực tiếp.

 

Để thực hiện việc đăng ký theo hệ thống Madrid trong trường hợp này, Quý Công ty sẽ tiến hành các bước sau:

 

Bước 1: Nộp đơn tại Việt Nam.

 

Bước 2: Nộp đơn quốc tế, chỉ định vào các quốc gia thuộc hệ thống Madrid gồm Trung Quốc, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cục SHTT.

 

Chi phí để đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm, trong trường hợp suôn sẻ sẽ được tính như sau:

 

 

Vùng lãnh thổ

 

 

Phí nhà nước

 

(CHF)

 

 

Phí dịch vụ

 

(CHF)

 

 

I

 

 

Phí cơ bản trả cho WIPO cho đăng ký nhãn hiệu màu

 

 

903.00

 

 

 

700.00

 

 

Phí trả cho Cục SHTT Việt Nam

 

100.00

 

 

II

 

 

Phí chỉ định các nước thành viên

 

 

1

 

 

Trung Quốc

 

 

 

100.00

 

 

80.00

 

 

 

2

 

 

 

Mỹ

 

 

 

388.00

 

 

 

80.00

 

 

 

3

 

 

Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

 

73.00

 

 

80.00

 

 

Cộng (1-3)

 

 

561.00

 

 

 

240.00

 

 

 

Tổng (I+II)

 

 

2,504.00

 

 

Phí ngân hàng

 

 

60.00

 

 

Tổng CHF

 

 

 

2,564.00

 

 

TỶ GIÁ CHF (25/08/2020)

 

 

25.773

 

 

Tổng VND

 

 

66.081.972

 

 

5% VAT

 

 

3.304.099

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

Bằng chữ:

 

 

69.386.071

 

Sáu mươi chín ba trăm tám mươi sáu nghìn không trăm bảy mươi mốt đồng

 

Ghi chú:

-Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu; các loại phí phát sinh nếu đơn bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ.  Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

 

3.  Thời gian thực hiện công việc

 

Hình thức đăng ký

 

Quốc gia

 

 

Thời gian tra cứu

 

(ngày làm việc)

 

 

 Thời gian đăng ký

 

 

Đăng ký qua hệ thống Madrid

 

 

 

Trung Quốc

 

 

 

15 – 20

 

 

14 – 18 tháng

 

 

 

Mỹ

 

 

15 – 20

 

 

10 – 14 tháng

 

 

Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

 

15 – 20

 

 

12 – 15 tháng

 

4. Các tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

·      Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)

·      Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký. (yêu cầu làm rõ)

·      Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký. (đã cung cấp)

·      Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLaw cung cấp)

Lưu ý: Nếu nộp đơn qua hệ thống Madrid, mọi thông tin của đơn phải trùng với đơn đã nộp tại Việt Nam

·      Tại Mỹ: Tờ khai MM18 (Mẫu của SBLaw)

 

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan