Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid tại Austrialia

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid tại Austrialia

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid tại Austrialia

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid tại Austrialia, Cùng với việc bảo hộ nhãn hiệu “Chữ và hình” thành công tại Campuchia theo thủ tục đăng ký trực tiếp tại quốc gia

Chúng tôi tiếp tục đại diện cho Nippon Steel & Sumitomo Metal tiến hành đăng ký nhãn hiệu nêu trên tại Úc theo thủ tục Nghị định thư Madrid.

Sau quá trình thẩm định đơn đăng ký, Cơ Quan Sở  Hữu Trí Tuệ Australia (IP Australia)  và văn phòng đăng ký quốc tế về nhãn hiệu của WIPO đã chính thức đồng ý bảo hộ nhãn hiệu nêu trên tại thị trường Australia. Nội dung của đăng ký bảo hộ như sau:

Số đăng ký quốc tế: 1107306

Số đăng ký tại Australia: 1477646

Mẫu nhãn hiệu:

 bảo hộ thành công nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid NPV

Nhóm sản phẩm và dịch vụ: 06 và 35

Chi tiết đăng ký, quý khách hang có thể tham khảo link sau: http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0

Việc đăng ký thành công nhãn hiệu nêu trên sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Nippon Steel nói riêng được bảo hộ quyền sở hữu của họ ở nước ngoài, đảm bảo hàng hóa và dịch vụ khi vào thị trường quốc tế sẽ được bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ.

Cũng qua thành công này, một lần nữa, chúng tôi khẳng định năng lực chuyên môn cao của các luật sư sở hữu trí tuệ của mình, có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý và bảo hộ sở hữu trí tuệ không những ở thị trường Việt Nam mà còn ở thị trường nước ngoài, đặc biệt tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh.

Chúng tôi  cũng cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần vào việc trợ giúp các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam và quốc tế.

» Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư hoặc Thỏa ước Madrid

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan