Nghị định 22/2018/NĐ-CP Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả quyền liên quan

Nghị định 22/2018/NĐ-CP Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả quyền liên quanLuật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12Ngày 19 tháng 6 năm 2009, Quốc hội...

Luật sở hữu trí tuệ mới nhất (2019)

 Ngày 14 tháng 6 năm 2019...Quốc hội ban hành Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12.  SBLAW giới...

Luật khoa học và công nghệ 2013

Luật khoa học và công nghệ 2013 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức...

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi 2017 quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào...

Nghị định về Sở Hữu Trí Tuệ

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...

Sáu luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc hỗ trợ ban đầu các nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân trong những...

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW ...

Sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp Được sự đồng ý của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cục Sở...

Thông báo về một số nội dung cơ bản của Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN

thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau...

Luật SBLAW

  BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW   Địa chỉ VP Hà Nội:   Tầng 2, Tòa 21T2, Hapulico Complex, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.   Địa chỉ...

Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TPP

Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TPP: Quy định chung, Hợp tác, dối tượng của sở hữu trí tuệ CHƯƠNG 18 SỞ HỮU TRÍ TUỆ Mục...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài...

Quy định xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Quy định xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệpQuy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với...