Phân loại hình khi đăng ký nhãn hiệu, Thỏa ước Vienne

Bên cạnh Thỏa ước Nice về phân loại hàng hóa và dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu, còn tồn tại Thỏa ước Vienne...

Thông báo về việc sử dụng Bảng phân loại Viên phiên bản 7

SBLAW thông tin về việc sử dụng Bảng phân loại Viên phiên bản 7 Thỏa ước Viên về Phân loại quốc tế các yếu tố...

Tra cứu thương hiệu trực tuyến

Tra cứu thương hiệu trực tuyến: tra cứu nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký, Sở hữu trí tuệ, tra cứu sáng chế, tra...

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10, Áp dụng Bảng phân nhóm danh mục sản phẩm hàng hoá và dịch vụ Ni...

Bảng phân loại Hình Vienne

Nội dung...

Áp dụng Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni xơ phiên bản 10

SBLAW thông tin về việc Áp dụng Bảng phân loại hoàng hóa dịch vụ Ni xơ phiên bản 10 Để thực hiện quy định tại...

GIỚII THIỆU BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA

BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA Lịch sử Bảng phân loại Vienna Theo đề nghị của một số cơ quan sở hữu công nghiệp của các nước là...

Thông báo về việc điều chỉnh đối với một số mã còn tồn tại sai sót trong bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2019 hiện hành

Thông báo về việc điều chỉnh đối với một số mã còn tồn tại sai sót trong bản dịch tiếng Việt của Bảng phân...

Các câu hỏi thường gặp về thỏa ước Nice

1. Bảng Phân loại Nice (NLC) là gì? NLC là một hệ thống phân loại quốc tế được dùng để phân loại về hàng hóa...

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni xơ 11-2018

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni xơ phiên bản 11-2018 tiếng Việt, Áp dụng bản tiếng việt của bảng phân loại hàng...

BẢNG PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU

 BẢNG PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU HIỆN NAY LÀ BẢNG THEO CÔNG ƯỚC NICE VÀ CÔNG ƯỚC VIENNE. 1. Phân loại quốc tế về hàng hóa...

Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020

Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020Cục Sở hữu trí tuệ xin thông...

Thỏa ước Nice về Phân loại hàng hóa và dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Thỏa ước Nice về Phân loại hàng hóa và dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế Thỏa ước Nice xây dựng lên bảng phân...

Phân loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ

Phân loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, phân loại nhãn hiệu là...