Công cụ tra cứu sở hữu trí tuệ

Giới thiệu về công cụ tra cứu đăng ký sáng chế, đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp,..I. GIỚI THIỆU CHUNG Sử dụng...

GIỚII THIỆU BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA

BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA Lịch sử Bảng phân loại Vienna Theo đề nghị của một số cơ quan sở hữu công nghiệp của các nước là...

Phân loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ

Phân loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, phân loại nhãn hiệu là...

Phân loại hình khi đăng ký nhãn hiệu, Thỏa ước Vienne

Bên cạnh Thỏa ước Nice về phân loại hàng hóa và dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu, còn tồn tại Thỏa ước Vienne...

Các câu hỏi thường gặp về thỏa ước Nice

1. Bảng Phân loại Nice (NLC) là gì? NLC là một hệ thống phân loại quốc tế được dùng để phân loại về hàng hóa...

Giới thiệu bảng phân loại hàng hoá Nice

Bảng phân loại Nice   Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ dành cho mục đích đăng ký nhãn hiệu được thiết...

Thông báo về việc sử dụng Bảng phân loại Viên phiên bản 7

SBLAW thông tin về việc sử dụng Bảng phân loại Viên phiên bản 7 Thỏa ước Viên về Phân loại quốc tế các yếu tố...

Áp dụng Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni xơ phiên bản 10

SBLAW thông tin về việc Áp dụng Bảng phân loại hoàng hóa dịch vụ Ni xơ phiên bản 10 Để thực hiện quy định tại...

Bảng phân loại Hình Vienne

Nội dung...

Tư vấn phân nhóm sản phẩm đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi là một ngân hàng thương mại, chúng tôi sắp phát hành một loại thẻ cho khách hàng và muốn bảo hộ...

BẢNG PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU

 BẢNG PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU HIỆN NAY LÀ BẢNG THEO CÔNG ƯỚC NICE VÀ CÔNG ƯỚC VIENNE. 1. Phân loại quốc tế về hàng hóa...

Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020

Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020Cục Sở hữu trí tuệ xin thông...

Tổ chức Hội nghị hoàn thiện bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa

SBLAW thông tin về việc Cục SHTT tổ chức Hội nghị hoàn thiện bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ ni-xơ. Sau...

Thông báo về việc điều chỉnh đối với một số mã còn tồn tại sai sót trong bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2019 hiện hành

Thông báo về việc điều chỉnh đối với một số mã còn tồn tại sai sót trong bản dịch tiếng Việt của Bảng phân...