Người nộp đơn nên làm gì nếu việc đăng ký không suôn sẻ

SBLAW giải đáp câu hỏi: Người nộp đơn nên làm gì nếu việc đăng ký không suôn sẻ?   Trả lời: Trường hợp Cục sở hữu trí...

Người nộp đơn nên tự nộp đơn hay thuê dịch vụ chuyên nghiệp

SBLAW giải đáp câu hòi: Người nộp đơn nên tự nộp đơn hay thuê dịch vụ chuyên nghiệp? Trả lời: Người nộp đơn là tổ chức...

Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho cơ quan nào

SBLAW giải đáp câu hỏi: Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho cơ quan nào? Trả lời: Đơn đăng ký nhãn hiệu  được nộp...

Cách lập tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

SBLAW giải đáp câu hỏi: Cách lập tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu   Trả lời: Mẫu tờ khai được Cục...

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải nộp những khoản lệ phí gì

SBLAW giải đáp câu hỏi: Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải nộp những khoản lệ phí gì?   Trả lời: - Lệ phí nộp đơn:...

Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải có những tài liệu gì

SBLAW giải đáp câu hỏi: Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải có những tài liệu gì?   Trả lời: Đơn đăng ký nhãn hiệu phải...

Nhãn hiệu mà người nộp đơn cần đăng ký đã có ai đăng ký hay chưa

SBLAW giải đáp câu hỏi: Nhãn hiệu mà người nộp đơn cần đăng ký đã có ai đăng ký hay chưa?   Trả lời: Một nhãn hiệu...

Nhãn hiệu cần được thiết kế như thế nào

SBLAW giải đáp câu hỏi: Nhãn hiệu cần được thiết kế như thế nào?   Trả lời: Nhãn hiệu cần phải được thiết kế độc đáo, dễ...

Cần cân nhắc những gì trước khi làm đơn đăng ký nhãn hiệu

SBLAW giải đáp câu hỏi: Người nộp đơn cần cân nhắc những gì trước khi làm đơn đăng ký nhãn hiệu? Trả lời: Nhãn hiệu sẽ...

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu

SBLAW giải đáp câu hỏi: Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu? Trả lời: Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh đều có quyền đăng ký...

Nhãn hiệu là gì?

SBLAW giải đáp câu hỏi: Nhãn hiệu là gì?   Trả lời: Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các...

Đăng ký nhãn hiệu là gì

SBLAW giải đáp câu hỏi: Đăng ký nhãn hiệu là gì?   Trả lời: Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính do cơ quan nhà...

Đăng ký nhãn hiệu có phải là bắt buộc hay không

SBLAW giải đáp câu hỏi: Việc đăng ký nhãn hiệu có phải là bắt buộc hay không? Trả lời: Theo quy định của pháp luật về...

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ bản quyền logo công ty

SBLAW giải đáp câu hỏi: Xin cho biết thủ tục (quy trình và các giấy tờ cần thiết) và địa chỉ cơ quan quản...

Tra cứu nhãn hiệu hàng hoá trực tuyến

SBLAW hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu hàng hoá trực tuyến Tra cứu nhãn hiệu hàng hoá trực tuyến, danh sách công ty đã đăng...