Sử dụng nhãn hiệu rộng rãi là gì?

Theo thực tiễn áp dụng, như thế nào được coi là một nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi?Luật sư trả lời: Hiện...

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cần chú ý gì?

SBLAW giải đáp Doanh nghiệp: Tôi là doanh nghiệp start up, muốn tự nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thì cần lưu ý vấn...

Hướng dẫn thủ tục liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu

SBLAW chia sẻ về thủ tục liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu Hướng dẫn thủ tục liên quan đến đơn đăng ký nhãn...

Đăng ký tên cửa hàng kinh doanh

SBLAW giải đáp câu hỏi: Có nên đăng ký tên cửa hàng kinh doanh   Đăng ký tên cửa hàng kinh doanh, Mục đích để được bảo...

Nguyên tắc đăng ký nhãn hiệu trước được trước

SBLAW chia sẻ về nguyên tắc nộp đơn đăng nhãn hiệu   Nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước ưu tiên trước là như...

Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

SBLAW chia sẻ về Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu   Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ. Văn bằng bảo hộ đối...

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại cấp văn bằng bảo hộ

SBLAW giới thiệu thủ tục Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ tại Cục sở...

Quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

SBLAW chia sẻ về Quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải...

Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

SBLAW chia sẻ về Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu   - Tổ chức hoặc cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất,kinh doanh hợp...

Mẫu đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

SBLAW chia sẻ về Mẫu đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu   Mẫu đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu - Đầu tiên cần phải có logo,...

Chủ sở hữu phải làm gì để bảo vệ nhãn hiệu đã đăng ký?

SBLAW giải đáp câu hỏi: Chủ sở hữu phải làm gì để bảo vệ nhãn hiệu đã đăng ký? Trả lời: Để bảo vệ nhãn...

Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

SBLAW giải đáp câu hỏi: Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được quy định như thế nào? Trả lời: Giấy chứng nhận...

Chủ sở hữu có quyền gì đối với nhãn hiệu đã được đăng ký

SBLAW giải đáp câu hỏi: Chủ sở hữu có quyền gì đối với nhãn hiệu đã được đăng ký? Câu hỏi: Chủ sở hữu có quyền...

Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ như thế nào

SBLAW giải đáp câu hỏi:  Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ như thế nào?   Trả lời: Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ trên cơ...

Quá trình xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu trong thời gian bao lâu

SBLAW trả lời câu hỏi: Quá trình xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu trong thời gian bao lâu?   Trả lời: Theo quy định của Luật...