Mã số mã vạch các nước

  Mua bán hàng hóa cần xen mã số mã vạch để biết nước xản xuất hàng hóa, quốc gia. VD: tra mã vạch sản...

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch: Mã số mã vạch (MSMV) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hàng hóa...