ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

 Câu hỏi: Xin chào Luật sư, hiện tôi đang cần được hỗ trợ tư vấn thực hiện thủ tục Đăng ký mã số mã vạch. Chân...

Phí đăng ký mã số mã vạch

Bảng giá phí đăng ký mã số mã vạch. Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một...

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

SBLAW giới thiệu thủ tục đăng ký mã số mã vạch như sau để Quý khách hàng tham khảo: I. Mã số mã vạch là một...

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch: Mã số mã vạch (MSMV) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hàng hóa...