Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể: Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng...

Người có quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể

Câu hỏi: Trường hợp người có quyền sử dụng “Nhãn hiệu tập thể” tự ý chuyển quyền sử dụng cho người khác khi không...

Tập huấn về quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể

Luật sư của Baohothuonghieu.com (SBLAW) tham gia đào tạo tập huấn về quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể cho...

Đăng ký nhãn hiệu tập thể

Đăng ký nhãn hiệu tập thể được hiểu là nhiều người sẽ đứng tên làm chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong thực tế nó...