Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Thẩm Dương cho sản phẩm gạo nếp khẩu tan đón

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Thẩm Dương cho sản phẩm gạo nếp khẩu tan đón bảo hộ chỉ dẫn địa lý “thẩm dương cho...

Đánh thức giá trị của chỉ dẫn địa lý

Việc xây dựng, khai thác và quản lý càng nhiều sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý (CDĐL) càng mang lại nhiều lợi ích...

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Mường Lò cho sản phẩm gạo

Ngày 22/01/2018, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 264/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý...

Bào hộ chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho sản phẩm dừa uống nước xiêm xanh

Bào hộ chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho sản phẩm dừa uống nước xiêm xanh Ngày 26/01/2018, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết...

Phương thức xuất khẩu sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Phương thức xuất khẩu sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Hỏi: “Sở hữu trí tuệ có thể nâng cao cơ hội...

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

Chỉ dẫn địa lý được định nghĩa theo khoản 22 điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 định nghĩa: “Chỉ dẫn địa lý...

Hỏi đáp về chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay...

Việt Nam xây dựng biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia

Ngày 23/2 tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã làm việc cùng đoàn chuyên gia Hiệp hội Xúc tiến Sáng...

BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÀ RỊA

BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ "BÀ RỊA - VŨNG TÀU" CHO SẢN PHẨM NHÃN XUỐNG CƠM VÀNG Ngày 31/01/2019, Cục Sở hữu trí tuệ...

BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “CÁT LỞ BÀ RỊA

BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ "CÁT LỞ BÀ RỊA - VŨNG TÀU" CHO SẢN PHẨM MÃNG CẦU TA Ngày 31/01/2019, Cục Sở hữu trí...

BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “HƯƠNG SƠN” CHO SẢN PHẨM NHUNG HƯƠU

SBLAW giới thiệu thông tin về việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên website của Cục sở hữu trí tuệ Việt...

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam

Danh sách các chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam Cập nhật đến ngày 10/8/2011.        DANH SÁCH CÁC CDĐL ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG...

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc qua đại diện sở hữu công...

Chỉ dẫn địa lý là gì?

Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một...

Dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ sản phẩm nông sản đang được xem là một hướng đi có hiệu...