Sẽ định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

bộ giao thông vận tải sẽ định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không. Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ngày 14/03/2017 của Bộ...

Bảo vệ thương hiệu thế nào khi tiến hành franhicse

Luật sư Trả lời phỏng vấn ct kết nối thương hiệu việt. Nhận lời mời của ban biên tập kênh VTC10, luật sư Nguyễn Thanh...

Thương hiệu nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam

Thương hiệu nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, Bộ Công Thương đã cấp phép nhượng quyền cho 7...

Nhũng lưu ý khi tiến hành franchise tại Việt Nam

 SBLAW trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW với Biên tập viên Thành...

Nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam

 Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có bài trả lời phỏng vấn phóng viên VTV4 về vấn đề nhượng quyền thương...

Thủ tục xin cấp phép và dịch vụ chuyển giao công nghệ

Thủ tục xin cấp phép chuyển giao công nghệ: thủ tục này chỉ áp dụng đối với các công nghệ thuộc danh mục hạn...

SBLAW đăng ký thành công hoạt động nhượng quyền cho Gold Union International Limited

SBLAW đăng ký thành công hoạt động nhượng quyền cho Gold Union International LimitedSBLAW đã tư vấn và đăng ký thành công hoạt động...

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

  Hợp đồng chuyển giao công nghệ: a. Hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ: là bằng văn bản hoặc hình thức khác có...

Mẫu Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 SBLAW giới thiệu Mẫu đơn nhượng quyền để Quý khách hàng tham khảo khi đăng ký hoạt động này tại Việt Nam.  ...

Chủ thể và hình thức chuyển giao công nghệ

Chủ thể có quyền chuyển giao công nghệ bao gồm: - Chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử...

Đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

 SBLAW giới thiệu thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam để Quý khách hàng tham khảo: I. THÀNH...

Chuyển giao công nghệ như thế nào?

  Chuyển giao công nghệ: là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có...

Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam SBLAW giới thiệu nội dung thông báo thay đổi...

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao Lĩnh ...

Nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài

Câu hỏi: Chúng tôi muốn thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam cho một mô hình giáo dục có yếu...