Quy trình cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại

Quy trình cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại giữa thương nhân nước ngoài và thương nhân Việt Nam gồm các bước sau: I. Đơn...

Yêu cầu nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Yêu cầu đối với hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam. Có 3 yêu cầu đối với hoạt động này...

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gửi Bộ 2. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gửi Sở         Mẫu MĐ-2 CỘNG...

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại này bao gồm một số thông tin cần thiết để bên dự kiến nhận quyền thương...

Sự khác nhau giữa nhượng quyền thương mại và đại lý

 Nhượng quyền thương mại và đại lý, phân biệt hai mô hình này giống nhau và khác nhau thế nào? 1. Hoạt động nhượng...

Soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, nhượng quyền thương mại (Franchise) là một loại hình hoạt động thương...

Nhượng quyền thương mại trường mầm non

Chúng tôi muốn đăng ký nhãn hiệu và nhượng quyền thương mại cho hệ thống trường mầm non của chúng tôi, công ty...

Cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại

Cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại giữa thương nhân nước ngoài và thương nhân Việt NamQuy trình cấp Giấy phép nhượng quyền thương...

Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại vào Việt Nam

Bảo hộ thương hiệu giới thiệu nội dung của thủ tục hành chính về việc chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại...

Thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại vào Việt Nam

Doanh nghiệp cần thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục...

Tư vấn về nhượng quyền kinh doanh từ nước ngoài vào Việt Nam

Luật sư tư vấn về nhượng quyền kinh doanh từ nước ngoài vào Việt Nam Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung phần...

SB law tư vấn nhượng quyền thương mại cho Kindermusik International

tư vấn nhượng quyền thương mại cho Kindermusik International. Kindermusik International, Inc là một công ty của Hoa Kỳ, công ty sở hữu...

Phân biệt giữa nhượng quyền thương mại và đại lý

Sự khác nhau giữa nhượng quyền thương mại và đại lý, hai hình thức này khác nhau thế nào?Đặc điểm cơ bản cửa họat...

Nhượng quyền thương mại Việt Nam dưới áp lực phải thay đổi

SB Law giới thiệu về vấn đề nhượng quyền, bài viết được viết bằng tiếng Anh và được Mai Linh lược dịch.Ảnh, bài viết...