Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu. Sau...

Hợp đồng chuyển nhượng Thương hiệu, Nhãn hiệu hàng hóa

Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của chủ sở hữu thương hiệu,...

Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu

Các luật sư SBLAW trân trọng giới thiệu dịch vụ pháp lý chuyển nhượng nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ như sau:   Chủ...

Phân biệt nhượng quyền thương mại và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Câu hỏi: Trong quá trình nghiên cứu, tôi có thắc mắc về sự khác nhau giữa nhượng quyền thương mại và chuyển giao quyền...

Ký kết hợp đồng Li xăng, Hồ sơ đăng ký Hợp đồng Li-xăng

Ký kết hợp đồng Li-xăng Hợp đồng phải được chính các Bên (nếu là cá nhân) hoặc người đại diện có thẩm quyền của các...

Li xăng là gì? Lí do li xăng

Li xăng là gì? Li xăng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN (Li-xăng): là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử...

Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

SBLAW giới thiệu thủ tục chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao như sau:   Chủ đơn...

Tư vấn nhượng quyền nhãn hiệu

Nhượng quyền nhãn hiệu, thương hiệu như sự liên kết hợp đồng giữa phía chuyển giao (nhà sản xuất hoặc tổ chức dịch vụ)...

Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận hồ sơ: Thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc hồ sơ đăng ký hợp...

Chuyển nhượng Bằng độc quyền sáng chế

Chuyển nhượng Bằng độc quyền sáng chế Chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế khi có nhu cầu chuyển nhượng cho bên thứ...

Chủ thể li xăng, hình thức li xăng, hợp đồng li xăng

Chủ thể Li-xăng - Người nắm độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, Người được chủ sở hữu công nghiệp chuyển quyền...

Chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển nhượng nhãn hiệu là một giao dịch dân sự giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về một nhãn hiệu. SBLAW...

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng sở hữu công nghiệp

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng sở hữu công nghiệp (li-xăng) là việc chủ sở hữu quyền cho phép tổ chức, cá nhân khác...

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển giao, chuyển nhượng các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền chuyển giao hoàn toàn quyền...

Giá và phương pháp thanh toán trong hợp đồng li-xăng

Giá và phương pháp thanh toán trong hợp đồng li-xăng sở hữu công nghiệp Hợp đồng Li-xăng là Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối...