Chủ thể và hình thức chuyển giao công nghệ

Chủ thể có quyền chuyển giao công nghệ bao gồm: - Chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử...

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký không

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký khôngHợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký...

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao Lĩnh ...

Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ

 SBLAW trân trọng giới thiệu thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ1.  Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc chuyển giao...

Hỏi đáp về chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Hỏi đáp về chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Nội dung của Hợp đồng chuyển giao công nghệ gồm những gì? Câu hỏi: Mình là...

Công nghệ bị hạn chế chuyển giao

Công nghệ bị hạn chế chuyển giao Câu hỏi: Quý Công ty cho mình hỏi: - Những công nghệ nào thì bị hạn chế chuyển giao?Luật...

Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

 SBLAW giới thiệu về Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ ...

Chuyển giao công nghệ như thế nào?

  Chuyển giao công nghệ: là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có...

Những điểm mới trong Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

SBLAW giới thiệu nội dụng những điểm mới của luật chuyển giao công nghệ.  Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) chính thức được Quốc...

Các nội dung trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Các nội dung trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ. Quý Công ty cho mình hỏi: Câu hỏi: - Trong một Hợp đồng chuyển giao...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

 SBLAW giới thiệu nội dung của Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ để Quý khách hàng hiểu rõ.1. Đối...

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ban hành danh mục sản phẩm  công nghệ thông...

Khái quát về chuyển giao công nghệ

Khái quát về chuyển giao công nghệ Câu hỏi: Công ty mình muốn chuyển giao công nghệ, tuy nhiên chưa hiểu rõ về đối...

Luật chuyển giao công nghệ mới nhất.

Luật chuyển giao công nghệ mới nhất.  SBLAW giới thiệu nội dung của luật chuyển giao công nghệ mới nhất để Quý khách hàng tham...