Sự khác nhau giữa nhượng quyền thương mại và đại lý

 Nhượng quyền thương mại và đại lý, phân biệt hai mô hình này giống nhau và khác nhau thế nào? 1. Hoạt động nhượng...

Thu phí đăng ký Cấp phép nhượng quyền

Thu Phí Đăng Ký Cấp Phép Nhượng Quyền Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng...

Chuyển giao công nghệ như thế nào?

  Chuyển giao công nghệ: là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có...

Chủ thể và hình thức chuyển giao công nghệ

Chủ thể có quyền chuyển giao công nghệ bao gồm: - Chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử...

Tư vấn nhượng quyền thương mại

  SBLAW giới thiệu dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại và hồ sơ thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Cơ...

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại này bao gồm một số thông tin cần thiết để bên dự kiến nhận quyền thương...

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Hợp đồng li-xăng)

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Hợp đồng li-xăng)Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Hợp đồng li-xăng) - Chuyển...

Chủ thể và hợp đồng nhượng quyền thương mại

Chủ thể thực hiện Đối với Bên nhượng quyền: thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện...

Các công ty Nhượng quyền thương mại vào Việt Nam

    Công ty       Quốc tịch       Mã số đăng ký       Ngày cấp       Lĩnh vực         Breadtalk Pte Ltd       Singapore       NQV-000060       22/12/2010       Nhà hàng:cửa hàng bán bánh nướng, bánh ngọt gắn với nhãn hiệu “BreadTalk”         Round Table Franchise...

Nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài

Câu hỏi: Chúng tôi muốn thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam cho một mô hình giáo dục có yếu...

Thương hiệu nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam

Thương hiệu nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, Bộ Công Thương đã cấp phép nhượng quyền cho 7...

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

  Hợp đồng chuyển giao công nghệ: a. Hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ: là bằng văn bản hoặc hình thức khác có...

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệQuyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển...

Nhượng quyền thương mại trường mầm non

Chúng tôi muốn đăng ký nhãn hiệu và nhượng quyền thương mại cho hệ thống trường mầm non của chúng tôi, công ty...

Thủ tục xin cấp phép và dịch vụ chuyển giao công nghệ

Thủ tục xin cấp phép chuyển giao công nghệ: thủ tục này chỉ áp dụng đối với các công nghệ thuộc danh mục hạn...