Thu phí đăng ký Cấp phép nhượng quyền

Thu Phí Đăng Ký Cấp Phép Nhượng Quyền Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng...

Đăng ký hợp đồng Li-xăng, Hình thức, Nội dung của hợp đồng Li-xăng

Đăng ký hợp đồng Li-xăng, Hình thức, Nội dung của hợp đồng Li-xăng Đăng ký hợp đồng Li-xăng Đăng ký hợp đồng không phải là nghĩa...

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Hợp đồng li-xăng)

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Hợp đồng li-xăng)Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Hợp đồng li-xăng) - Chuyển...

Lợi ích của nhượng quyền thương mại

Những lợi ích của nhượng quyền thương mại mà doanh nghiệp có thể có được khi thực hiện nhương quyềnÍt rủi ro hơn: Lợi ích...

Phân biệt nhượng quyền thương mại và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Câu hỏi: Trong quá trình nghiên cứu, tôi có thắc mắc về sự khác nhau giữa nhượng quyền thương mại và chuyển giao quyền...

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại này bao gồm một số thông tin cần thiết để bên dự kiến nhận quyền thương...

Chủ thể và hình thức chuyển giao công nghệ

Chủ thể có quyền chuyển giao công nghệ bao gồm: - Chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử...

Hỏi đáp về chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Hỏi đáp về chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Nội dung của Hợp đồng chuyển giao công nghệ gồm những gì? Câu hỏi: Mình là...

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệQuyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển...

Thương hiệu nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam

Thương hiệu nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, Bộ Công Thương đã cấp phép nhượng quyền cho 7...

Chuyển giao công nghệ như thế nào?

  Chuyển giao công nghệ: là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có...

Chủ thể và hợp đồng nhượng quyền thương mại

Chủ thể thực hiện Đối với Bên nhượng quyền: thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện...

Nhượng quyền thương mại trường mầm non

Chúng tôi muốn đăng ký nhãn hiệu và nhượng quyền thương mại cho hệ thống trường mầm non của chúng tôi, công ty...

Thủ tục xin cấp phép và dịch vụ chuyển giao công nghệ

Thủ tục xin cấp phép chuyển giao công nghệ: thủ tục này chỉ áp dụng đối với các công nghệ thuộc danh mục hạn...

Tư vấn nhượng quyền thương mại

  SBLAW giới thiệu dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại và hồ sơ thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Cơ...