KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Theo thuật ngữ pháp lý, kiểu dáng công nghiệp cấu thành hình dáng bên ngoài của một sản phẩm.

Một kiểu dáng công nghiệp có thể bao gồm các đặc điểm ba chiều, ví dụ như hình khối của sản phẩm, hoặc hai chiều như kiểu mẫu, đường nét và màu sắc.

– Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao gồm những gì?

Về nguyên tắc, chủ sở hữu một kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ hoặc một mẫu thiết kế được quyền ngăn bên thứ ba sản xuất, bán hoặc nhập khẩu các sản phẩm mang tính chất sao chép, hoặc thực chất là bản sao chép của một thiết kế đã được bảo hộ trước đó, khi những hành vi này được thực hiện vì mục đích thương mại.

– Có thể bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho những loại sản phẩm nào?

Kiểu dáng công nghiệp được áp dụng cho nhiều loại sản phẩm của ngành công nghiệp và thủ công mỹ nghệ: từ bao bì và container đến trang trí nội thất và đồ gia dụng, từ thiết bị chiếu sáng đến đồ trang sức và từ thiết bị điện tử đến dệt may. Kiểu dáng công nghiệp cũng có thể liên quan đến các biểu tượng đồ họa, giao diện người dùng đồ họa (GUI) và logo.

– Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Tại phần lớn quốc gia, kiểu dáng công nghiệp cần đăng ký để được bảo hộ dưới hình thức “một kiểu dáng đã đăng ký” theo luật về kiểu dáng công nghiệp. Tại một số quốc gia khác, các kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ như “một mẫu sáng chế” theo luật về sáng chế.

Luật về kiểu dáng công nghiệp tại một số quốc gia khác cũng cho phép bảo hộ những kiểu dáng công nghiệp mà không cần đăng ký, tuy nhiên thời gian và phạm vi bảo hộ sẽ bị giới hạn.

Phụ thuộc vào luật pháp của từng quốc gia và kiểu dáng thiết kế mà các kiểu dáng công nghiệp cũng được bảo hộ như 1 tác phẩm nghệ thuật theo luật bản quyền.

Hoạt động thiết kế

Thiết kế được coi là nơi hình thức và tính năng giao thoa lẫn nhau. Từ những chiếc bàn cho đến chiếc điện thoại, kiểu dáng công nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng thu hút chúng ta vào một sản phẩm hoặc dẫn chúng ta ưa chuộng một sản phẩm hơn sản phẩm khác.

Thiết kế để thành công trong kinh doanh

Một người quản lý hàng đầu tại Procter và Gamble nói chuyện với Tạp chí WIPO về vai trò của kiểu dáng công nghiệp với một loạt sản phẩm thành công.
Thiết kế và người khuyết tật

Các thiết kế mà có sự xem xét đến tính năng cho người khuyết tật thường mang lại kết quả tốt hơn về tổng thể thiết kế

Luật về kiểu dáng và thời trang

Luật về kiểu dáng công nghiệp đóng vai trò quan trọng với ngành công nghiệp thời trang châu Âu.

Luật về kiểu dáng, các hiệp ước và văn bản

Các hiệp ước của WIPO cùng với luật pháp quốc gia và khu vực, tạo nên khung pháp lý quốc tế cho các kiểu dáng công nghiệp.

Các hiệp ước liên quan đến kiểu dáng công nghiệp

Thỏa thuận Hague

Thỏa thuận Locarno

Công ước Paris

Công ước WIPO

Các tài liệu tham khảo

Luật kiểu dáng công nghiệp và thực hành – Tổng hợp các hỏi và trả lời (pdf)

Luật sở hữu trí tuệ và các Hiệp ước (WIPO Lex)

Hệ thống cơ sở dữ liệu của WIPO Lex là một công cụ tìm kiếm toàn diện cho phép bạn tra cứu luật các quốc gia và hiệp ước quốc tế về sở hữu trí tuệ

Ủy ban thường trực (SCT)

Ủy ban thường trực về Luật nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và chỉ dẫn địa lý (SCT) là diễn đàn nơi các quốc gia thành viên và quan sát viên của WIPO gặp nhau để giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển khung pháp lý quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp. Các thành viên SCT hiện đang cố gắng đạt được thỏa thuận về một số vấn đề liên quan đến kiểu dáng quốc tế.

Đăng ký và tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Hệ thống Hague

Hague là hệ thống đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế sẽ cung cấp cho chủ sỡ hữu công cụ để bảo hộ thiết kế tại các quốc gia bằng cách nộp 1 đơn duy nhất bằng 1 loại ngôn ngữ, trả 1 khoản phí theo 1 loại tiền tệ nhất định.

Hệ thống dữ liệu toàn cầu về kiểu dáng

Hệ thống dữ liệu toàn cầu về kiểu dáng cho phép tra cứu cùng lúc tất cả các kiểu dáng công nghiệp quốc tế đã đăng ký trên Hệ thống Hague thông qua một giao diện trực quan duy nhất và theo dữ liệu các quốc gia đã đăng ký qua hệ thống

Hệ thống dữ liệu Hague Express

Hague Express là bước đầu tiên trong quá trình tra cứu kiểu dáng công nghiệp. Hệ thống này cung cấp các thông tin, các bản tin được cập nhật hàng tuần về các kiêủ dáng công nghiệp mới hoặc đã đăng ký qua hệ thống Hague

Hệ thống phân loại Locarno

Locarno là hệ thống quốc tế được dùng khi muốn phân loại sản phẩm để đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

 

 

 

 

 

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Phí tra cứu kiểu dáng công nghiệp Khi tiến hành đăng ký Kiểu dáng thì công việc đầu tiên là phải đánh giá được khả