Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh

SBLAW trả lời câu hỏi: Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh?


Các thông tin bí mật sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh:

a) Bí mật về nhân thân;

b) Bí mật về quản lý nhà nước;

c) Bí mật về quốc phòng, an ninh;

d) Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan

Bí mật kinh doanh là gì

SBLAW trả lời câu hỏi: Bí mật kinh doanh là gì? Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư