Câu hỏi thường gặp về Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

Bảo hộ sáng chế của bạn ở nước ngoài: Câu hỏi thường gặp về Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

Bảo hộ sáng chế của bạn ở nước ngoài: Câu hỏi thường gặp về Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

 SBLAW lược dịch thông tin về việc nộp đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài từ website của Wipo, sau đây là nội dung bản dịch:

Giới thiệu

Những câu hỏi thường gặp về Hiệp ước hơp tác sáng chế (PCT) sẽ phác thảo về thủ tục PCT dựa trên quan điểm của người nộp đơn. Đối với những câu hỏi cụ thể hơn, để biết thêm thông tin chi tiết và cách thức liên lạc, vui lòng xem Câu hỏi số 29.

Tổng quan về hệ thống PCT:

1) Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT) là gì?

PCT là một Hiệp ước quốc tế với 150 Quốc gia tham gia ký kết. Hiệp ước PCT cho phép đăng ký bảo hộ sáng chế cho các sáng chế đồng thời ở nhiều quốc gia bằng cách nộp duy nhất một đơn đăng ký sáng chế quốc tế thay vì nộp nhiều đơn đăng ký sáng chế trên các quốc gia và khu vực. Việc cấp bằng sáng chế vẫn thuộc sự quản lý của Văn phòng sáng chế quốc gia hoặc khu vực – nơi còn được gọi là “pha quốc gia”

Các thủ tục PCT bao gồm:

Nộp đơn: Bạn sẽ nộp 1 đơn đăng ký quốc tế tới Văn phòng sáng chế quốc gia hoặc khu vực, hoặc nộp tới WIPO, đồng thời đơn cũng cần tuân thủ các điều kiện về hình thức theo PCT, thể hiện dưới một ngôn ngữ và bạn cũng sẽ phải thanh toán một khoản phí.

Tra cứu quốc tế: Cơ quan tra cứu quốc tế (ISA) – một trong những văn phòng về sáng chế lớn trên thế giới) sẽ xác định các tài liệu sáng chế đã được công bố và tài liệu kỹ thuật (tác phẩm gốc) mà có khả năng ảnh hưởng  đến việc sáng chế của bạn có được cấp bằng sáng chế hay không, đồng thời nêu quan điểm về khả năng được bảo hộ đối với sáng chế của bạn.

Công bố quốc tế: Ngay sau thời hạn 18 tháng kể từ ngày nộp đơn sớm nhất, nội dung trong đơn quốc tế của bạn sẽ được công bố trên thế giới.

Bổ sung tra cứu quốc tế (tùy chọn): Theo yêu cầu của bạn, thủ tục xác minh lần thứ 2 do cơ quan ISA tiến hành có thể cho thấy những tài liệu mà lần tra cứu thứ nhất chưa được tìm thấy, có thể do sự đa dạng của tác phẩm gốc trước đó thể hiện dưới nhiều ngôn ngữ và lĩnh vực kỹ thuật khác nhau.

Kiểm tra quốc tế sơ bộ (tùy chọn): Theo yêu cầu của bạn, một trong các cơ quan ISA sẽ tiến hành thêm thủ tục phân tích khả năng được cấp bằng bảo hộ sáng chế, thường sẽ dựa trên bản đăng ký sửa đổi của bạn.

Pha quốc gia: Sau khi kết thúc thủ tục PCT, thường sau 30 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên mà bạn được yêu cầu quyền ưu tiên, bạn sẽ bắt đầu trực tiếp theo đuổi việc cấp bằng chế trước văn phòng sáng chế quốc gia (khu vực) tại các quốc gia mà bạn muốn bảo hộ.

2) Làm thế nào để các sáng chế của tôi được bảo hộ tại các quốc gia khác nhau?

Các sáng chế bị hạn chế về mặt lãnh thổ. Để bảo hộ các sáng chế của mình trên nhiều quốc gia, bạn có một số lựa chọn như sau:

(a) Nộp trực tiếp hoặc theo lộ trình Paris: Bạn có thể cùng lúc trực tiếp nộp nhiều đơn đăng ký sáng chế tại các quốc gia mà bạn muốn bảo hộ sáng chế (đối với một số quốc gia, đơn đăng ký sáng chế khu vực cũng được chấp thuận), hoặc, bạn nộp đơn tại quốc gia thuộc Công ước Paris (một trong những quốc gia thành viên thuộc Công ước Paris về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp), sau đó nộp các đơn sáng chế riêng biệt tại các quốc gia thuộc Công ước Paris trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên, điều này sẽ cho bạn lợi thế tại các quốc gia này vì đã công bố ngày nộp đơn đầu tiên trước đó) (xem câu hỏi 11)

(b) Trình tự PCT: Bạn có thể trực tiếp nộp đơn theo Hiệp ước PCT hoặc trong thời hạn 12 tháng theo Công ước Paris quy định kể từ ngày nộp đơn đầu tiên – điều này có hiệu lực với các nước tham gia ký kết PCT và hơn nữa cũng đơn giản, dễ dàng và tiết kiệm hơn 2 lựa chọn hoặc trực tiếp hoặc theo lộ trình Paris nêu trên.

3) Ai được áp dụng Hiệp ước PCT?

Hiệp ước PCT được sử dụng bởi phần lớn các doanh nghiệp trên thế giới, các tổ chức nghiên cứu và các trường đại học khi mà họ tìm kiếm sự bảo hộ sáng chế quốc tế. PCT cũng được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và các nhà sáng chế khác.

Bản tin PCT cung cấp danh sách hàng năm lớn nhất về những người nộp đơn theo Hiệp ước PCT.

NỘP ĐƠN

4) Tác dụng của đơn đăng ký sáng chế quốc tế là gì?

Nhìn chung, nếu đơn đăng ký quốc tế của bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để được nộp, thì sẽ có hiệu lực của một đơn đăng ký sáng chế quốc gia (hoặc một vài đơn đăng ký sáng chế khu vực nhất định) tại tất cả các quốc gia đã tham gia ký kết Hiệp ước PCT. Hơn nữa, nếu bạn đáp ứng một số yêu cầu nhất định về hình thức theo Hiệp ước và các Quy định – điều gây ra sự ràng buộc với tất cả các quốc gia ký kết PCT, việc điều chỉnh tiếp về hình thức đối với các quốc gia (khu vực) về yêu cầu (và chi phí liên quan) sẽ không còn cần thiết.

5) Ai có quyền nộp đơn sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT?

Bạn được phép nộp đơn đăng ký quốc tế nếu bạn là công dân hoặc cư trú tại các quốc gia đã ký kết Hiệp ước PCT. Nếu có nhiều thành viên có trong đơn đăng ký thì chỉ cần một trong số họ thỏa mãn điều kiện này.

6) Tôi có thể nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế tại đâu?

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế tại Văn phòng sáng chế quốc gia của bạn hoặc trực tiếp tới WIPO nếu thỏa mãn các  điều khoản an ninh quốc gia. Cả hai Văn phòng này đều hoạt động dưới hình thức như là Văn phòng tiếp nhận PCT. Nếu bạn là công dân hoặc cư dân của một quốc gia đã tham gia Nghị định thư ARIPO Harare, Thỏa thuận OAPI Bangui, Công ước bằng sáng chế Á-Âu hoặc Công ước bằng sáng chế châu Âu, bạn có thể thay bằng việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế tại Văn phòng sáng chế khu vực có liên quan nếu được cho phép bởi luật pháp quốc gia hiện hành.

7) Tôi có được nộp đơn PCT điện tử không?

Trong đa số trường hợp, đơn sẽ được nộp theo hình thức PCT điện tử. Bạn có thể nộp đơn đăng ký PCT theo hình thức điện tử tới bất kỳ văn phòng tiếp nhận có thẩm quyền nào chấp nhận hồ sơ đó. Để chuẩn bị đơn, bạn có thế sử dụng dịch vụ web WIPO (Epct-filling) hoặc phần mềm được cung cấp của WIPO (PCT-SAFE) sẽ giúp bạn chuẩn bị đơn bằng cách tự động xác thực dữ liệu đăng nhập và cho bạn biết những lỗi hoặc những phần chưa được hoàn chỉnh. Hơn nữa, nó cũng giúp bạn quản lý các đơn đăng ký, ví dụ, bằng việc giám sát khoảng thời gian giới hạn dành cho các hành động có liên quan. Bạn đồng thời cũng được hưởng 1 số khoản giảm phí PCT khi nộp đơn điện tử. Để biết thêm thông tin chi tiết về nộp đơn điện tử PCT, bạn có thể truy cập qua https://www.wipo.int/pct-safe/en/

8) Những chi phí liên quan đến việc nộp đơn và xử lý đơn đăng ký quốc tế theo Hiệp ước PCT? Các chi phí khi bước vào pha quốc gia là gì?

Những người nộp đơn PCT sẽ dần thanh toán 3 loại phí trong quá trình nộp đơn quốc tế:

(a) Phí nộp đơn quốc tế tương đương với 1,330 francs Thụy Sĩ

(b) Phí tra cứu sẽ dao động trong khoảng 150 đến 2000 francs Thụy Sĩ tùy thuộc sự lựa chọn của ISA, hoặc

(c) Một khoản phí di chuyển phụ thuộc vào Văn phòng tiếp nhận

Bời vì đơn đăng ký sáng chế quốc tế có hiệu lực với mọi quốc gia ký kết Hiệp ước PCT, tại giai đoạn này của thủ tục, bạn không phải chịu những chi phí phát sinh nếu bạn chuẩn bị và nộp đơn đăng ký tại Văn phòng quốc gia hoặc khu vực. Thông tin về các khoản phí PCT có thể được lấy tại Văn phòng tiếp nhận, Bảng phí, Hướng dẫn người nộp đơn PCT và bản tin PCT (xem câu hỏi số 29).

Các loại phí bạn cần phải trả khi bước vào pha quốc gia là những loại phí lớn cần được thanh toán trước. Chúng có thể bao gồm phí dịch đơn, phí nộp đơn tại Văn phòng quốc gia (khu vực) và phí để có được các dịch vụ của luật sư hay Nhân viên cục tại địa phương. Tuy nhiên tại một số văn phòng, phí nộp quốc gia đối với các đơn sáng chế quốc tế thường thấp hơn đối với việc nộp đơn quốc gia trực tiếp để ghi nhận công việc đã được hoàn thành trong pha quốc tế. Bạn cũng nên nhớ rằng dù bạn có sử dụng PCT hay không để nộp đơn thì bạn vẫn phải trả phí duy trì tại mỗi quốc gia để sáng chế đó được tiếp tục công nhận.

9) Có khoản phí nào được giảm theo Hiệp ước PCT không?

Khoản phí PCT đươc giảm được áp dụng với những người nộp đơn điện tử dựa trên loại hồ sơ và mẫu đơn nộp (xem câu hỏi 7)

Ngoài ra, để khuyến khích sử dụng Hệ thống PCT bởi những người nộp đơn từ các nước đang phát triển, các cá nhân sẽ được giảm 90% phí cho một số khoản phí nhất định, bao gồm cả phí nộp đơn quốc tế, áp dụng với các cá nhân. Mức giảm 90% này áp dụng cho bất kỳ người nào, cho dù có phải cá nhân hay không – họ là người có quốc tịch và cư trú tại một quốc gia được Liên Hợp Quốc xếp vào danh sách quốc gia kém phát triển nhất. Nếu có nhiều người nộp đơn thì từng người trong số họ phải đáp ứng các tiêu chí đó.

Một số ISAs cũng quy định giảm phí tra cứu quốc tế nếu một hoặc nhiều người nộp đơn là công dân hoặc cư dân từ một số quốc gia nhất định (xem Phụ lục D trong Hướng dẫn người nộp đơn PCT).

Một số Văn phòng quốc gia hoặc khu vực quy định giảm phí khi bước vào pha quốc gia cho các cá nhân, trường đại học, viện nghiên cứu phi lợi nhuận và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) (xem mục chương quốc gia trong Hướng dẫn người nộp đơn PCT).

10) Quy trình PCT diễn ra trong bao lâu?

Trong phần lớn trường hợp, bạn có thêm tới 18 tháng kể từ ngày bạn nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế ( hoặc thường là 30 tháng kể từ ngày nộp đơn sáng chế đầu tiên mà bạn yêu cầu quyền ưu tiên – xem câu hỏi 11) trước khi bạn bắt đầu các thủ tục trong pha quốc gia với từng văn phòng sáng chế và đáp ứng các điều kiện quốc gia (xem câu hỏi 26)

Thời gian bổ sung này có thể rất có ích để đánh giá khả năng được cấp bằng sáng chế và khả năng khai thác thương mại từ sáng chế của bạn tại các quốc gia nơi bạn dự định theo đuổi việc bảo hộ, đồng thời để đánh giá cả những giá trị kỹ thuật của sáng chế đó các biện pháp tiếp theo cần được tiến hành để bảo hộ tại các quốc gia đó.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn không phải chờ hết hạn 30 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên trong đơn xin bảo hộ sáng chế của bạn (ngày bạn yêu cầu quyền ưu tiên) trước khi bạn tham gia giai đoạn quốc gia – bạn luôn có thể yêu cầu bước sớm vào pha quốc gia.

 

Vì trong pha quốc gia, mỗi Văn phòng sáng chế chịu trách nhiệm kiểm tra đơn đăng ký của bạn theo các quy định của Luật sáng chế quốc gia và khu vực, theo các  quy định và thông lệ trước đó nên thời gian cần thiết để kiểm tra và cấp bằng là khác nhau giữa các Văn phòng sáng chế.

11) Quyền ưu tiên trong giai đoạn nộp đơn sớm là gì?

Thông thường, người nộp đơn muốn bảo hộ sáng chế của họ trên hơn 1 quốc gia thường nộp đơn của họ tại Văn phòng sáng chế quốc gia hoặc khu vực, hoặc trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên (thời hạn này được quy định tại Công ước Paris, xem câu hỏi 2), họ nộp đơn quốc tế theo Hiệp ước PCT.

Lợi ích của việc yêu cầu quyền ưu tiên trong giai đoạn nộp đơn đầu là sáng chế đó sẽ không bị vô hiệu bởi bất kỳ tác động nào trong khoảng thời gian đó, ví dụ như phát sinh thêm đơn nộp mới, công bố thêm hoặc bán sáng chế đó.

12) Đơn bảo hộ sáng chế quốc tế có thể được viết bằng ngôn ngữ nào?

Bạn có thể nộp đơn bảo hộ sáng chế quốc tế dưới bất kỳ ngôn ngữ nào mà Văn phòng tiếp nhận chấp nhận. Nếu bạn nộp đơn bằng ngôn ngữ không được ISA chấp nhận để tiến hành tra cứu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thêm bản dịch của đơn để phục vụ việc tra cứu. Tuy nhiên, Văn phòng tiếp nhận sẽ vẫn chấp nhận đơn có ngôn ngữ thuộc 2 trường hợp, hoặc ngôn ngữ đó được ISA chấp nhận để có thể tra cứu (xem câu hỏi 13), hoặc đó là “ngôn ngữ được công bố” mà một trong các ngôn ngữ đó được sử dụng trong đơn đăng ký sáng chế quốc tế (tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha). Thêm vào đó, bạn cũng có thể lựa chọn nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế bằng ít nhất 1 ngôn ngữ mà việc tra cứu quốc tế PCT hoặc công bố không yêu cầu phải dịch.

TRA CỨU QUỐC TẾ

13) Văn phòng nào sẽ tiến hành việc tra cứu đơn PCT của tôi?

Các nước sau đây đã được các nước ký kết PCT chỉ định là Cơ quan tìm kiếm quốc tế (ISAs): Văn phòng quốc gia Úc, Áo, Brazil, Canada, Trung Quốc, Chile, Ai Cập, Phần Lan, Ấn Độ, Israel, Nhật Bản, Philippines4, Cộng hòa Hàn Quốc, Liên bang Nga, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Hoa Kỳ và các Văn phòng khu vực sau đây bao gồm: Văn phòng Bằng sáng chế Châu Âu, Viện Bằng sáng chế Bắc Âu và Viện Bằng sáng chế Visegrad. Việc một công dân hay cư dân của quốc gia được chấp nhận bởi cơ quan tìm kiếm ISA nào phụ thuộc vào việc đơn đăng ký được nộp tại Văn phòng tiếp nhận nào. Một số Văn phòng tiếp nhận cho phép lựa chọn nhiều cơ quan ISA. Nếu văn phòng tiếp nhận chỗ bạn là một trong số đó, bạn có thể chọn bất kỳ ISA nào, đồng thời xem xét các yêu cầu khác  liên quan đến ngôn ngữ, chi phí,…

14) Tra cứu quốc tế PCT là gì?

Công cụ tra cứu quốc tế PCT là một công cụ tra cứu chất lượng cao về các tài liệu liên quan đến sáng chế và các ngôn ngữ kỹ thuật thể hiện dưới các ngôn ngữ được phép viết trong đơn đăng ký bảo hộ (tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nhật, trong một số trường hợp nhất định có thể bao gồm thêm tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha). Chất lượng của công cụ này được đánh giá theo tiêu chuẩn quy định trong Hiệp ước PCT, và bởi các chuyên gia cũng như phương thức tra cứu của ISA, tất cả đều dựa trên các Văn phòng sáng chế đã có nhiều kinh nghiệm. Kết quả sẽ được công bố trong báo cáo tra cứu quốc tế và tài liệu của ISA về khả năng được cấp bằng đối với sáng chế của bạn (Xem câu hỏi số 15 và 18)

15) Báo cáo tra cứu quốc tế là gì?

Báo cáo tra cứu quốc tế bao gồm phần lớn danh sách tài liệu tham khảo về sáng chế và các bài báo được đăng trên tạp chí kĩ thuật có thể ảnh hưởng đến khả năng được cấp bảo hộ sáng chế của các sáng chế. Báo cáo chỉ ra trong mỗi tài liệu được liệt kê khả năng liên quan đến các câu hỏi về tính đột phá và sáng tạo (mà chưa rõ ràng).  Cùng với báo cáo tra cứu, cơ quan tra cứu ISA cũng chuẩn bị văn bản ý kiến về khả năng được bảo hộ sáng chế, điều này sẽ cung cấp cho bạn phân tích cụ thể về khả năng được cấp bằng sáng chế của bạn (Xem câu hỏi 18). Báo cáo tra cứu quốc tế và văn bản ý kiến sẽ được ISA gửi đến cho bạn.

16) Báo cáo tra cứu quốc tế mang ý nghĩa gì?

Báo cáo cho phép bạn đánh giá các khả năng được cấp sáng chế tại các nước đã tham gia ký kết Hiệp định PCT. Một báo cáo tra cứu quốc tế có triển vọng mà trong đó trích dẫn các văn bản (tác phẩm gốc) không ngăn cản việc cấp bằng sáng chế sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình xử lý đơn tại các nước mà bạn muốn được bảo hộ. Nếu một báo cáo tra cứu không thuận lợi (ví dụ nó liệt kê các tài liệu ảnh hưởng đến tính mới và/hoặc tính đột phá của sáng chế của bạn), bạn có thể sửa đổi thông tin trong đơn đăng ký sáng chế quốc tế (để dễ dàng phân biệt sáng chế của bạn hơn từ những tài liệu kia), và công bố chúng, hoặc rút đơn đăng ký trước khi nó được công bố.

17) Việc tra cứu quốc tế có được tiến hành đối với tất cả đơn quốc tế không?

Như một nguyên tắc, việc tra cứu quốc tế được tiến hành đối với tất cả đơn quốc tế. Tuy nhiên cũng có những trường hợp mà cơ quan ISA không được tiến hành tra cứu. Ví dụ, khi đơn đăng ký quốc tế liên quan đến vấn đề mà ISA không được yêu cầu tra cứu, hoặc nếu phần mô tả, yêu cầu bảo hộ hoặc bản vẽ không đủ rõ ràng để tiến hành tra cứu. Trong những trường hợp như vậy, ISA sẽ đưa ra tuyên bố rằng sẽ không có báo cáo tra cứu quốc tế nào được đưa ra.

Cũng có những trường hợp ISA sẽ đưa ra một phần báo cáo tra cứu. Theo quan điểm của ISA, điều này có thể xảy ra khi đơn quốc tế bao gồm nhiều sáng chế nhưng người nộp đơn lại chưa trả thêm các khoản phí yêu cầu để tra cứu các sáng chế này.

18) Văn bản ý kiến của Cơ quan tra cứu quốc tế là gì?

Đối với mỗi đơn quốc tế, cùng với lúc đưa ra bản báo cáo tra cứu quốc tế, ISA sẽ đưa ra một ý kiến sơ bộ không có giá trị ràng buộc về khả năng đáp ứng yêu cầu bảo hộ sáng chế dựa trên báo cáo đó. Văn bản ý kiến này – được gửi cùng với báo cáo tra cứu quốc tế – sẽ giúp bạn hiểu và làm rõ kết quả trong báo cáo với từng chỉ dẫn cụ thể về nội dung trong đơn quốc tế của bạn. Điều này sẽ rất hữu ích trong việc đánh giá khả năng được bảo hộ của bạn. Ý kiến này sẽ được công bố cùng lúc với đơn đăng ký.

BỔ SUNG TRA CỨU QUỐC TẾ

19) Bổ sung tra cứu quốc tế PCT là gì?

Bổ sung tra cứu quốc tế cho phép người nộp đơn yêu cầu ISA tiến hành tra cứu thêm một hoặc nhiều hơn bên cạnh việc tra cứu chính trước đó. Việc tra cứu bổ sung sẽ giúp giảm nguy cơ tìm ra thêm các tài liệu sáng chế hoặc thuật ngữ kỹ thuật trong pha quốc gia, bằng cách yêu cầu bổ sung tra cứu, người nộp đơn có thể mở rộng phạm vi ngôn ngữ và/hoặc phạm vi kỹ thuật của tài liệu cần tra cứu.

20) Báo cáo tra cứu quốc tế bổ sung là gì?

Báo cáo tra cứu quốc tế bổ sung gần giống với nội dung và hình thức của báo cáo tra cứu quốc tế chính. Nó cũng bao gồm 1 danh sách tài liệu tham khảo về các tài liệu liên quan đến sáng chế và các ngôn ngữ kỹ thuật khác có thể ảnh hưởng đến khả năng được cấp sáng chế được yêu cầu trong đơn quốc tế. Tuy nhiên, nó không lặp lại các tài liệu đã được ghi trong báo cáo ban đầu, trừ khi điều đó là cần thiết bởi xuất hiện thêm mối liên hệ khi được đọc cùng với các tài liệu khác được phát hiện trong quá trình tra cứu bổ sung. Trong một số trường hợp, báo cáo bổ sung tra cứu quốc tế có thể có sự giải thích chi tiết hơn so với báo cáo tra cứu chính thức. Điều này là bởi không giống như báo cáo tra cứu chính thức khi được gửi đi có bao gồm cả văn bản ý kiến, việc giải thích chi tiết hơn sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về danh sách các tài liệu tham khảo.

CÔNG BỐ QUỐC TẾ

21)  Công bố quốc tế theo Hiệp ước PCT bao gồm những gì?

WIPO công bố đơn đăng ký quốc tế cùng với báo cáo tra cứu quốc tế ngay sau thời hạn 18 tháng kể từ ngày yêu cầu quyền ưu tiên (nếu thời gian này không bị rút xuống ngắn hơn). Đơn quốc tế PCT được công bố online tại trang PATENTSCOPE, một hệ thống dữ liệu mạnh mẽ với công cụ tra cứu đầy đủ, tiện lợi, giao diện đa ngôn ngữ và công cụ dịch để hỗ trợ người dùng và cộng đồng hiểu nội dung những đơn đã được công bố.

22) Bên thứ ba có được tiếp cận với tài liệu trong file đơn quốc tế không? Nếu có thì khi nào?

Khi đơn đăng ký quốc tế được công bố (18 tháng kể từ ngày yêu cầu quyền ưu tiên), bên thứ 3 không được phép truy cập đơn quốc tế trừ khi bạn là người nộp đơn đề nghị hoặc ủy quyền. Nếu bạn muốn rút đơn (và bạn đã rút trước khi công bố quốc tế), việc công bố đó sẽ không còn diễn ra nữa và do đó, bên thứ ba sẽ không được phép truy cập. Tuy nhiên khi việc công bố diễn ra, những tài liệu nhất định trong file đơn quốc tế sẽ có trên trang PATENTSCOPE cùng với đơn quốc tế đã công bố, ví dụ, văn bản ý kiến của ISA và bất kỳ bình luận không chính thức nào trong văn bản đó.

KIỂM TRA SƠ BỘ QUỐC TẾ

23) Kiểm tra sơ bộ quôc tế là gì?

Kiểm tra sơ bộ quốc tế là phương pháp đánh giá thứ 2 về khả năng được bảo hộ sáng chế, sử dụng những tiêu chuẩn giống như văn bản ý kiến của ISA đã dựa vào. (Xem câu hỏi 18). Nếu bạn muốn sửa đổi đơn quốc tế để khắc phục các tài liệu đã được xác nhận trong báo cáo tra cứu quốc tế và đã có kết luận trong văn bản ý kiến của ISA, việc kiểm tra sơ bộ quốc tế là cách duy nhất để tham gia vào quá trình kiểm tra một cách chủ động và có khả năng ảnh hưởng đến những phát hiện của ban kiểm tra trước khi bước vào pha quốc gia – bạn có thể trình bản sửa đổi và bản tranh luận, đồng thời bạn cũng được phép có một buổi thảo luận với ban kiểm tra. Tại cuối thủ tục, một báo cáo kiểm tra sơ bộ quốc tế về khả năng được bảo hộ sáng chế sẽ được ban hành (Chương II IPRP)

IPEAs là cơ quan tiến hành kiểm tra sơ bộ quốc tế đã được nêu trên (xem câu hỏi 13). Đối với mỗi đơn PCT được đưa ra, có thể sẽ có 1 hoặc nhiều cơ quan IPEAs tham gia. Văn phòng tiếp nhận của bạn có thể cung cấp thông tin cụ thể hơn hoặc bạn có thể tham khảo tại sách Hướng dẫn người nộp đơn PCT hoặc Bản tin PCT

24) Báo cáo sơ bộ quốc tế về khả năng bảo hộ sáng chế có ý nghĩa gì? (Chương II)

Báo cáo sơ bộ quốc tế (Chương II) được cung cấp cho bạn, WIPO và các văn phòng nhãn hiệu quốc gia (hoặc khu vực), bao gồm ý kiến về việc tuân thủ các tiêu chí về khả năng bảo hộ sáng chế quốc tế của mỗi yêu cầu bảo hộ đã được tra cứu. Nó thậm chí cung cấp cho bạn một cơ sở vững vàng hơn để đánh giá khả năng của bạn trong việc sở hữu sáng chế, và nếu như báo cáo đó thuận lợi sẽ có một cơ sở mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục đơn đăng ký của bạn trước Văn phòng sáng chế quốc gia và khu vực. Quyết định về việc cấp bằng sáng chế vẫn thuộc trách nhiệm của mỗi Văn phòng quốc gia và khu vực khi bước vào pha quốc gia; Các văn phòng có thể tham khảo báo cáo sơ bộ quốc tế (Chương II) nhưng không bắt buộc.

PHA QUỐC GIA

25)  Tôi bước vào pha quốc gia như thế nào?

Chỉ sau khi bạn quyết định có nên hay không, hoặc liên quan đến quốc gia mà bạn muốn tiếp tục tiến hành đơn bảo hộ của mình thì bạn phải đáp ứng các yêu cầu đó để bước vào pha quốc gia. Những yêu cầu này bap gồm trả các chi phí quốc gia và trong một số trường hợp bao gồm cả nộp bản dịch của đơn. Liên quan đến các Văn phòng sáng chế của các quốc gia đã tham gia ký kết Hiệp ước PCT, những bước này cần phải thực hiện trước khi kết thúc tháng thứ 30 kể từ ngày yêu cầu quyền ưu tiên. Cũng có thể có các yêu cầu khác liên quan đến việc bước vào pha quốc gia – ví dụ như việc bổ nhiệm nhân viên cục tại địa phương. Những thông tin tổng quát về pha quốc gia có thể được tìm thấy tại Hướng dẫn người nộp đơn PCT, Pha quốc gia hoặc các thông tin chi tiết khác liên quan đến chi phí, đồng thời yêu cầu quốc gia cũng có thể được tìm thấy trong các chương hướng dẫn về quốc gia dành cho mỗi quốc gia tham gia Hiệp ước PCT.

26) Điều gì sẽ xảy ra với đơn của tôi khi bước vào pha quốc gia?

Khi bạn đã bước vào pha quốc gia, Văn phòng sáng chế quốc gia và khu vực có liên quan bắt đầu quá trình xác định xem họ có nên cấp bằng bảo hộ cho sáng chế này không. Bất kỳ giai đoạn kiểm tra nào của Văn phòng đều sẽ dễ dàng hơn khi đã có báo cáo tra cứu quốc tế PCT, văn bản ý kiến và thậm chí dễ dàng hơn nữa với báo cáo kiểm tra sơ bộ quốc tế.

CÁC THÔNG TIN THÊM

27) Vai trò của WIPO đối với Hiệp ước PCT là gì?

WIPO quản lý PCT. WIPO cũng tổ chức các buổi họp mặt như: PCT Assembly, PCT Working Group, Meeting of International Authorities. Hơn nữa, với mỗi đơn PCT được nộp, WIPO có trách nhiệm:

– Tiếp nhận và lưu trữ tài liệu

– Kiểm tra hình thức của đơn

– Công bố đơn đăng ký trên cơ sở dữ liệu online PATENTSCOPE của WIPO

– Công bố các thông tin về đơn theo quy định của Hiệp ước và các Quy định

– Dịch các đoạn khác nhau trong đơn đăng ký PCT và một số tài liệu liên quan sang tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp khi cần thiết

– Kết nối thông tin với các Văn phòng và bên thứ ba, và

– Cung cấp các lời khuyên pháp lý theo nhu cầu cho Văn phòng và người dùng

WIPO đồng thời cũng:

– Cung cấp cái nhìn tồng thể về hệ thống PCT

– Hỗ trợ các quốc gia đã, đang, sẽ tham gia ký kết Hợp đồng  và các văn phòng của họ

– Hỗ trợ thực hiện các quy định của PCT theo luật pháp quốc gia và thiết lập các thủ tục nội bộ trong các Văn phòng sáng chế của các quốc gia đã tham gia ký kết Hiệp ước

– Xuất bản sách Hướng dẫn cho người nộp đơn PCT và bản tin PCT

– Thành lập và phổ biến các thông tin về PCT qua website PCT, hội thảo website và qua hỗ trợ trên điện thoại và email

– Tổ chức và cung cấp các cuộc hội thảo và khóa huấn luyện về PCT

28) Lợi thế của Hiệp ước PCT là gì?

Hệ thống PCT sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi thế với tư cách là người nộp đơn, cho Văn phòng sáng chế và cho công chúng:

(a) Khi bạn muốn tìm kiếm sự bảo hộ ở nước ngoài, bạn có tới hơn 18 tháng so với việc bạn không sử dụng PCT để có thêm thời gian chỉ định các nhân viên cục tại mỗi quốc gia, để chuẩn bị các bản dịch cần thiết và để trả các phí quốc gia

(b) Nếu đơn đăng ký quốc tế của bạn được thể hiện theo hình thức của PCT thì đơn đó không thể bị từ chối bởi bất kỳ Văn phòng sáng chế nào thuộc những quốc gia đã tham gia ký kết hiệp ước PCT trong suốt giai đoạn xử lý đơn thuộc pha quốc gia

(c) Báo cáo tra cứu quốc tế và ý kiến về các thông tin quan trọng liên quan đến khả năng được cấp bằng sáng chế đối với các sáng chế của bạn sẽ cung cấp một cơ sở vững chắc để bạn ra các quyết định chiến lược về cách thức tiến hành

(d) Trong quá trình kiểm tra sơ bộ quốc tế, bạn có khả năng được sửa đổi đơn quốc tế, tham gia đối thoại với người kiểm tra để tranh luận về trường hợp của bạn và chỉnh sửa lại đơn trước khi bị xử lý bởi các Văn phòng sáng chế quốc gia khác.

(e) Công việc tra cứu và kiểm tra của các Văn phòng sáng chế tại pha quốc gia có thể được xem xét giảm tải nhờ vào các báo cáo tra cứu quốc tế, các ý kiến bằng văn bản và nếu được áp dụng có thể bao gồm báo cáo sơ bộ quốc tế về bằng sáng chế kèm theo đơn quốc tế

(f) Bạn cũng có thể theo dõi thủ tục kiểm tra trong pha quốc gia của các nước đã ký kết PCT tham gia Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế PCT (PCT-PPH) hoặc những thỏa thuận tương tự

(g) Kể từ khi mỗi đơn đăng ký quốc tế được công bố cùng với một báo cáo tra cứu quốc tế, các bên thứ ba sẽ có một vị thế tốt hơn để đánh giá tiềm năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế đã công bố

(h) Là người nộp đơn, việc công bố sáng chế quốc tế online sẽ khiến sáng chế của bạn được chú ý hơn trên thế giới. Bạn cũng có thể nêu những vướng mắc về thỏa thuận cấp phép trên PATENTSCOPE – đây cũng là một công cụ hiệu quả để quảng bá và timf kiếm tiềm năng được cấp phép

(i) Bạn cũng có thể tiết kiệm được khá nhiều thứ trong giai đoạn chuẩn bị tài liệu, giao tiếp và dịch thuật bởi các công việc được hoàn thành trong quá trình xử lý sẽ dần không còn được lặp lại trước mỗi Văn phòng (Ví dụ, bạn chỉ nộp một bản sao về đơn ưu tiên thay vì phải nộp nhiều bản); và

(j) Nếu như sáng chế của bạn không được cấp bằng bảo hộ sáng chế trong giai đoạn cuối của pha quốc tế, bạn có thể hủy bỏ đơn và sẽ tiết kiệm được các chi phí khác bằng cách tìm kiếm sự bảo hộ ở nước ngoài, chỉ định nhân viên cục tại mỗi nước, chuẩn bị các bản dịch cần thiết và trả các loại phí quốc gia.

Và cuối cùng, PCT giúp bạn:

– Đưa sản phẩm ra với thế giới trong tầm tay

– Sắp xếp hợp lý các yêu cầu đa dạng về hình thức

– Hoãn việc thanh toán các chi phí liên quan đến bảo hộ sáng chế đa quốc gia

– Cung cấp một cơ sở vững vàng cho việc ra quyết định

– Được sử dụng bởi đa số các doanh nghiệp trên thế giới, các tổ chức nghiên cứu và các trường đại học khi họ có nhu cầu bảo hộ sáng chế đa quốc gia.

29) Tôi có thể tìm kiếm thêm thông tin về PCT tại đâu?

Tại Website của PCT và các ấn phẩm khác, bạn sẽ tìm thấy các thông tin dưới các ngôn ngữ khác nhau, bao gồm:

– Hướng dẫn cho người nộp đơn PCT

– Bản tin PCT (có hàng tháng) và

– Điểm tin nổi bật PCT

Nếu bạn đang xem xét nộp đơn bảo hộ sáng chế quốc tế theo hiệp ước PCT, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn của các luật sư uy tín về sáng chế hoặc các nhân viên cục tại quốc gia của bạn, và/hoặc tại Văn phòng sáng chế quốc gia (khu vực)

Dịch vụ thông tin PCT (Dành cho các câu hỏi chung về PCT)

Điện thoại: (4122)338 83 38

Fax: (4122) 338 83 39

Email: pct.infoline@wipo.int

Để nộp đơn trực tiếp tới WIPO, xin vui lòng liên hệ:

Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới

Số 34, đường Chemin des Colombettes

CH -1211, Geneva 20, Thụy Sĩ

Điện thoại: (4122) 338 92 22

Fax: (4122) 910 06 10

Email: ro.ib@wipo.int

Địa chỉ website: www.wipo.int/pct/en/filing/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan