Cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho nhóm tác giả

258

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả từ Cục bản quyển tác giả thuộc Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.

Ngày 27 tháng 02 năm 2015, SBLAW thừa ủy quyền của nhóm tác giả đã nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả như sau:

Bảo hộ bản quyền tác giả cho nhóm tác giả.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền nhóm tác giả

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền nhóm tác giả

Tên tác phẩm: Nghiên cứu giải pháp tốt hơn dịch vụ ngành giao thông vận tải bằng ứng dụng công nghệ thông tin.

Tác giả: Phan Quý Ngà, Huỳnh Công Trung và Trương Trọng Hào

Chủ sở hữu tác phẩm: Công ty TNHH tôi di chuyển

Loại hình tác phẩm: Tác phẩm viết.

Đây là một bản quyền tác giả do các luật sư của SBLAW tư vấn cho khách hàng.

» Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho nhóm tác giả:

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn