Cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho nhóm tác giả

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả từ Cục bản quyển tác giả thuộc Bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Ngày 27 tháng 02 năm 2015, SBLAW thừa ủy quyền của nhóm tác giả đã nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả như sau:

Bảo hộ bản quyền tác giả cho nhóm tác giả.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền nhóm tác giả

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền nhóm tác giả

  • Tên tác phẩm: Nghiên cứu giải pháp tốt hơn dịch vụ ngành giao thông vận tải bằng ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Tác giả: Phan Quý Ngà, Huỳnh Công Trung và Trương Trọng Hào
  • Chủ sở hữu tác phẩm: Công ty TNHH tôi di chuyển
  • Loại hình tác phẩm: Tác phẩm viết.

Đây là một bản quyền tác giả do các luật sư của SBLAW tư vấn cho khách hàng.

» Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho nhóm tác giả:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan