Các câu hỏi thường gặp về Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

[SBLAW]Bảo vệ sáng chế của bạn ở nước ngoài: Các câu hỏi thường gặp về Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

Bảo vệ sáng chế của bạn ở nước ngoài: Các câu hỏi thường gặp về Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

SBLAW lược dịch bài viết  Protecting your Inventions Abroad: Frequently Asked Questions About the Patent Cooperation Treaty (PCT) đăng trên wipo.int.

Hy vọng đây là một bài viết hữu ích dành cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tìm hiểu về đơn sáng chế PCT.

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG PCT

Những câu hỏi thường gặp về Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) phác thảo thủ tục PCT theo quan điểm của người nộp đơn. Đối với các câu hỏi cụ thể, thông tin chi tiết và các điểm liên lạc, xem Câu hỏi 29.1.

Hiệp ước hợp tác sáng chế là gì (PCT)?

PCT là một điều ước quốc tế với hơn 150 quốc gia ký kết.1 PCT cho phép tìm kiếm sự bảo vệ bằng sáng chế cho một phát minh đồng thời ở nhiều quốc gia bằng cách nộp một đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế thay vì nộp nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế địa phương hoặc quốc gia riêng lẻ . Việc cấp bằng sáng chế vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Cơ quan sáng chế quốc gia hoặc khu vực. Thủ tục pháp lý của Hiệp ước bao gồm:Nộp đơn: Nộp đơn quốc tế với Văn phòng sáng chế quốc gia hoặc khu vực hoặc WIPO, tuân thủ các yêu cầu về hình thức PCT, bằng một ngôn ngữ và bạn phải trả phí.Tìm kiếm quốc tế: Cơ quan tìm kiếm quốc tế của (ISA) (một trong những Văn phòng sáng chế lớn của thế giới) xác định các tài liệu bằng sáng chế và tài liệu kỹ thuật được xuất bản (trước đó là nghệ thuật) có thể ảnh hưởng đến việc sáng chế của bạn có được cấp bằng sáng chế hay không, và lập ra ý kiến bằng văn bản về khả năng được cấp bằng cho sáng chế của bạn. Công bố quốc tế: Càng sớm càng tốt sau khi hết hạn 18 tháng kể từ ngày nộp đơn sớm nhất, nội dung của đơn quốc tế của bạn được tiết lộ cho thế giới.Bổ sung tra cứu quốc tế (tùy chọn): Cơ quan ISA thứ hai sẽ tiến hành xác định, theo yêu cầu của bạn, nếu các tài liệu được xuất bản có thể không tìm thấy bởi ISA đầu tiên-cơ quan thực hiện tìm kiếm chính vì sự đa dạng của nghệ thuật trước trong các ngôn ngữ khác nhau và các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau.Kiểm tra sơ bộ quốc tế (tùy chọn): Một trong các ISA theo yêu cầu của bạn, thực hiện phân tích bằng sáng chế bổ sung, thường là trên phiên bản sửa đổi của đơn xin cấp bằng sáng chế của bạn.

Giai đoạn quốc gia: sau khi kết thúc thủ tục PCT, thường là 30 tháng kể từ ngày nộp đơn sớm nhất của đơn đăng ký ban đầu của bạn, từ đó bạn yêu cầu quyền ưu tiên, bạn bắt đầu theo đuổi việc cấp bằng sáng chế của mình trước Văn phòng bằng sáng chế quốc gia (hoặc khu vực) của các quốc gia mà bạn muốn có được chúng. 

2) Tôi bảo vệ bằng sáng chế của mình ở nhiều quốc gia như thế nào?

Bằng sáng chế bị hạn chế về mặt lãnh thổ. Để bảo vệ phát minh của bạn ở nhiều quốc gia, bạn có một vài lựa chọn:a) Nộp trực tiếp hoặc nộp ở Paris: Bạn có thể trực tiếp nộp đơn đăng ký bằng sáng chế riêng biệt cùng một lúc tại tất cả các quốc gia mà bạn muốn bảo vệ sáng chế của mình (đối với một số quốc gia, bằng sáng chế khu vực có thể có sẵn) hoặc, nộp tại một quốc gia Công ước Paris (một trong các quốc gia thành viên của Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp), sau đó nộp đơn đăng ký bằng sáng chế riêng ở các quốc gia Công ước Paris khác trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế đầu tiên đó, mang lại cho bạn lợi ích ở tất cả các quốc gia đó yêu cầu ngày nộp đơn của đơn đầu tiên (xem Câu hỏi 11);b) Nộp theo Hiệp ước PCT: Bạn có thể nộp đơn theo PCT, trực tiếp hoặc trong khoảng thời gian 12 tháng do Công ước Paris quy định kể từ ngày nộp đơn đầu tiên, có hiệu lực trong tất cả các Quốc gia ký kết của PCT và do đó, đơn giản hơn , dễ dàng hơn và hiệu quả hơn so với cả hai cách: nộp đơn trực tiếp hoặc nộp đơn ở quốc gia thành viên của Công ước Paris.

3) Ai là người sử dụng Hiệp ước PCT?

PCT được sử dụng bởi các tập đoàn lớn, tổ chức nghiên cứu và trường đại học của thế giới khi họ tìm kiếm sự bảo vệ bằng sáng chế quốc tế. Nó cũng được sử dụng bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) và các nhà phát minh cá nhân. Bản tin PCT chứa một danh sách hàng năm những người nộp đơn theo Hiệp ước PCT lớn nhất. 

NỘP ĐƠN

4) Tác dụng của đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế là gì?Nói chung, đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế của bạn, miễn là nó tuân thủ các yêu cầu tối thiểu để có được ngày nộp đơn quốc tế, sẽ có hiệu lực của đơn xin cấp bằng sáng chế quốc gia (và một số đơn xin cấp bằng sáng chế khu vực nhất định) trong hoặc cho tất cả các Quốc gia ký kết PCT. Ngoài ra, nếu bạn tuân thủ một số yêu cầu chính thức được quy định trong Hiệp ước và Quy định, ràng buộc với tất cả các Quốc gia ký kết PCT, việc điều chỉnh tiếp theo với các yêu cầu chính thức của quốc gia (hoặc khu vực) (và chi phí liên quan) sẽ không cần thiết.  

5) Ai có quyền nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT? Bạn có quyền nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế nếu bạn là công dân hoặc cư dân của Nước ký kết PCT. Nếu có một vài ứng viên có tên trong đơn quốc tế, chỉ một trong số họ cần tuân thủ yêu cầu này. 

6) Tôi có thể nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế ở đâu?

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế cho Văn phòng bằng sáng chế quốc gia của bạn hoặc trực tiếp với WIPO nếu được cho phép bởi các điều khoản an ninh quốc gia của Bang. Cả hai Văn phòng này đều đóng vai trò là Văn phòng nhận đơn PCT. Nếu bạn là công dân hoặc cư dân của một quốc gia tham gia Nghị định thư ARIPO Harare, Thỏa thuận OAPI Bangui, Công ước bằng sáng chế Á-Âu hoặc Công ước bằng sáng chế châu Âu, bạn có thể thay thế nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế cho Văn phòng bằng sáng chế khu vực liên quan, nếu được cho phép bởi luật pháp quốc gia hiện hành. 

7) Tôi có thể nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế điện tử được không?

Trong phần lớn các trường hợp, người nộp đơn nộp đơn điện tử PCT. Bạn có thể nộp đơn đăng ký PCT điện tử với bất kỳ Văn phòng tiếp nhận có thẩm quyền nào chấp nhận hồ sơ đó. Chuẩn bị đơn PCT bằng dịch vụ web WIPO (nộp ePCT) hoặc phần mềm do WIPO (PCT-SAFE) cung cấp giúp bạn chuẩn bị đơn xin của mình bằng cách tự động xác thực dữ liệu đã nhập và thu hút sự chú ý của bạn đến các phần hoàn thành không chính xác hoặc không nhất quán. Hơn nữa, nó giúp bạn quản lý đơn xin của mình, ví dụ, với giới hạn thời gian giám sát cho các hành động liên quan. Bạn cũng được hưởng một số khoản giảm phí PCT nhất định khi nộp đơn điện tử. Thông tin chi tiết về nộp đơn điện tử PCT có thể được tìm thấy tại www.wipo.int/pct-safe/en/

8) Các chi phí liên quan đến việc nộp và xử lý đơn quốc tế theo PCT là gì? Các chi phí để bước vào giai đoạn quốc gia là gì?

Người nộp đơn PCT nói chung phải trả ba loại phí khi họ nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế:a) Phí nộp đơn quốc tế là 1330 franc Thụy Sỹ. b) Phí tìm kiếm có thể giao động xấp xỉ từ 150 đến 2000 franc Thụy Sĩ tùy thuộc vào ISA được chọn, vàc) Phí chuyển giao nhỏ phụ thuộc vào Văn phòng tiếp nhận. Vì đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế có hiệu lực ở tất cả các Quốc gia ký kết PCT, nên trong giai đoạn này trong thủ tục, bạn không phải chịu chi phí sẽ phát sinh nếu bạn chuẩn bị và nộp đơn đăng ký tại Văn phòng quốc gia và khu vực. Thông tin thêm về phí PCT có thể được lấy từ các Văn phòng tiếp nhận, Bảng phí, Hướng dẫn người nộp đơn PCT và Bản tin PCT (xem Câu hỏi 29).

Các khoản phí bạn sẽ phải trả khi bạn bước vào giai đoạn quốc gia thể hiện các chi phí cấp trước quan trọng nhất. Chúng có thể bao gồm phí dịch thuật cho đơn đăng ký của bạn, phí nộp đơn và lệ phí của Văn phòng quốc gia (hoặc khu vực) để có được các dịch vụ của đại lý bằng sáng chế địa phương hoặc người được ủy quyền. Tuy nhiên, tại một số Văn phòng, phí nộp đơn quốc gia cho các đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế thấp hơn so với các đơn đăng ký quốc gia trực tiếp để ghi nhận công việc đã được thực hiện trong giai đoạn quốc tế. Bạn cũng nên nhớ rằng trong trường hợp tất cả các bằng sáng chế được cấp, dù PCT có được sử dụng để lấy chúng hay không, bạn vẫn cần phải trả phí bảo trì ở mỗi quốc gia để giữ bằng sáng chế có hiệu lực. 

9) Có bất cứ khoản giảm phí nào có sẵn theo Hiệp ước PCT không?

Các khoản giảm phí PCT có hiệu lực cho tất cả các ứng viên nộp đơn điện tử, dựa trên loại hồ sơ và định dạng của đơn nộp (xem Câu hỏi 7).Ngoài ra, để khuyến khích sử dụng Hệ thống PCT bởi những người nộp đơn từ các nước đang phát triển giảm 90% phí cho một số khoản phí nhất định, bao gồm cả phí nộp đơn quốc tế, có sẵn cho các thể nhân. Mức giảm 90% tương tự này áp dụng cho bất kỳ người nào, dù là thể nhân hay không, người mà là công dân hoặc cư dân cư trú tại một quốc gia được Liên Hợp Quốc xếp vào nhóm quốc gia kém phát triển nhất. Nếu có một vài ứng viên, mỗi người phải đáp ứng các tiêu chí đó.Một số ISAs cũng quy định giảm phí tìm kiếm quốc tế nếu người nộp đơn hoặc người nộp đơn là công dân hoặc cư dân từ một số quốc gia (xem Phụ lục D của Hướng dẫn người nộp đơn PCT).Một số Văn phòng quốc gia hoặc khu vực quy định giảm phí cho thể nhân, trường đại học, viện nghiên cứu phi lợi nhuận và doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) cho các khoản phí bạn sẽ phải trả khi bạn bước vào giai đoạn quốc gia (xem Các chương Quốc gia tương ứng của Hướng dẫn cho người nộp đơn PCT). 

10) Quá trình cấp bằng sáng chế theo PCT mất bao lâu?

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có tối đa 18 tháng kể từ khi bạn nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế (hoặc thường là 30 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bằng sáng chế ban đầu mà bạn yêu cầu ưu tiên – xem Câu hỏi 11) trước khi bạn phải bắt đầu các thủ tục giai đoạn quốc gia với các Văn phòng sáng chế cá nhân và để đáp ứng các yêu cầu quốc gia (xem Câu 26).Thời gian bổ sung này có thể hữu ích để đánh giá cơ hội nhận bằng sáng chế và khai thác sáng chế của bạn về mặt thương mại tại các quốc gia nơi bạn dự định theo đuổi bảo hộ sáng chế và để đánh giá cả giá trị kỹ thuật của sáng chế của bạn và nhu cầu tiếp tục được bảo vệ ở các quốc gia đó.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn không phải chờ hết hạn 30 tháng kể từ ngày nộp đơn cấp bằng sáng chế sớm nhất trước khi bạn tham gia giai đoạn quốc gia – bạn luôn có thể yêu cầu được tham gia sớm vào giai đoạn quốc gia.

Vì, trong giai đoạn quốc gia, mỗi Văn phòng sáng chế chịu trách nhiệm kiểm tra đơn đăng ký của bạn theo luật sáng chế quốc gia hoặc khu vực, quy định và thông lệ, thời gian cần thiết để kiểm tra và cấp bằng sáng chế khác nhau giữa các Văn phòng sáng chế. 

11) Hoạt động “yêu cầu ưu tiên” của một đơn cấp bằng sáng chế trước đó là gì?

Thông thường, những người đăng ký sáng chế muốn bảo vệ sáng chế của họ ở nhiều quốc gia thường nộp đơn đăng ký bằng sáng chế quốc gia hoặc khu vực với Văn phòng sáng chế quốc gia hoặc khu vực của họ và trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên đó (thời hạn quy định Công ước Paris, xem Câu hỏi 2), họ nộp đơn đăng ký quốc tế theo PCT.

Hiệu quả của việc yêu cầu mức độ ưu tiên của đơn xin cấp bằng sáng chế trước đó là bằng sáng chế sẽ không bị vô hiệu vì lý do của bất kỳ hành vi nào được thực hiện trong khoảng thời gian chờ, chẳng hạn như nộp đơn khác, xuất bản hoặc bán sáng chế. 

12) Một đơn cấp bằng sáng chế quốc tế có thể được nộp bằng những ngôn ngữ nào?

Bạn có thể nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế bằng bất kỳ ngôn ngữ nào mà Văn phòng tiếp nhận chấp nhận. Nếu bạn nộp đơn đăng ký của mình bằng ngôn ngữ không được chấp nhận bởi ISA để thực hiện tìm kiếm quốc tế, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bản dịch của đơn xin vì mục đích tìm kiếm quốc tế. Tuy nhiên, các Văn phòng Tiếp nhận có nghĩa vụ phải chấp nhận hồ sơ bằng ít nhất một ngôn ngữ vừa là ngôn ngữ được chấp nhận bởi ISA có thẩm quyền để thực hiện tìm kiếm quốc tế (xem Câu hỏi 13) và một ngôn ngữ xuất bản, đó là một trong các ngôn ngữ trong đó các đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế được công bố (tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha). Do đó, bạn luôn có tùy chọn nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế của mình bằng ít nhất một ngôn ngữ mà không yêu cầu dịch thuật cho mục đích xuất bản hoặc tìm kiếm quốc tế của PCT. 

TRA CỨU QUỐC TẾ1

3) Văn phòng nào sẽ tiến hành tra cứu quốc tế đơn xin PCT của tôi?

Các nước sau đây đã được các Quốc gia ký kết PCT chỉ định là Cơ quan Tra cứu Quốc tế (ISAs): Văn phòng quốc gia Úc, Áo, Brazil, Canada, Trung Quốc, Chile, Ai Cập, Phần Lan, Ấn Độ, Israel, Nhật Bản, Philippines4, Cộng hòa Hàn Quốc, Liên bang Nga, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Hoa Kỳ và các Văn phòng khu vực sau đây, Văn phòng Bằng sáng chế Châu Âu, Viện Bằng sáng chế Bắc Âu và Viện Bằng sáng chế Visegrad. Tính khả dụng của một ISA cụ thể đối với công dân hoặc cư dân của một quốc gia được xác định bởi Văn phòng tiếp nhận nơi nộp đơn quốc tế. Một số Văn phòng tiếp nhận cung cấp nhiều lựa chọn hơn một ISA có thẩm quyền. Nếu Văn phòng tiếp nhận của bạn là một trong số đó, bạn có thể chọn bất kỳ một trong số họ, có tính đến các yêu cầu khác nhau liên quan đến ngôn ngữ, phí, v.v. 

14) Tra cứu quốc tế PCT là gì?

Một tra cứu quốc tế PCT là một tra cứu chất lượng cao của các tài liệu bằng sáng chế có liên quan và các tài liệu kỹ thuật khác bằng các ngôn ngữ mà hầu hết các đơn xin cấp bằng sáng chế được nộp (tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nhật và trong một số trường hợp nhất định là tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha) . Chất lượng cao của việc tra cứu được đảm bảo bởi các tiêu chuẩn quy định trong PCT về tài liệu cần được tư vấn và bởi các nhân viên có trình độ và phương pháp tìm kiếm thống nhất của ISAs, tất cả đều là Văn phòng sáng chế có kinh nghiệm. Các kết quả được công bố trong một báo cáo tra cứu quốc tế và ý kiến ​​bằng văn bản của ISA về khả năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế của bạn (xem Câu hỏi 15 và 18). 

15) Báo cáo tra cứu quốc tế là gì?

Báo cáo tra cứu quốc tế bao gồm chủ yếu là một danh sách các tài liệu tham khảo đến các tài liệu bằng sáng chế được công bố và các bài báo trên tạp chí kỹ thuật mà có thể ảnh hưởng đến khả năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế được công bố trong đơn quốc tế. Báo cáo có chứa các chỉ dẫn cho từng tài liệu được liệt kê về mức độ phù hợp có thể có của chúng đối với các câu hỏi về khả năng được cấp bằng sáng chế quan trọng của bước mới và sáng tạo. Cùng với báo cáo tìm kiếm, ISA chuẩn bị một ý kiến ​​bằng văn bản về bằng sáng chế, nó sẽ cung cấp cho bạn một phân tích chi tiết về khả năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế của bạn (xem Câu hỏi 18). Báo cáo tìm kiếm quốc tế và ý kiến ​​bằng văn bản được gửi cho bạn bởi ISA. 

16) Giá trị của báo cáo tìm kiếm quốc tế là gì?

Báo cáo cho phép bạn đánh giá cơ hội nhận được bằng sáng chế tại các Quốc gia ký kết PCT. Một báo cáo tìm kiếm quốc tế thuận lợi, trong đó, các tài liệu được trích dẫn sẽ không ngăn cản việc cấp bằng sáng chế, hỗ trợ bạn trong quá trình xử lý đơn đăng ký của mình ở những quốc gia mà bạn muốn được bảo vệ . Nếu báo cáo tra cứu không thuận lợi (ví dụ: nếu nó liệt kê các tài liệu thách thức tính mới và / hoặc tính sáng tạo của sáng chế của bạn), bạn có cơ hội sửa đổi các khiếu nại trong đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế của mình (để phân biệt rõ hơn phát minh của bạn với các tài liệu đó ) và để chúng được công bố, hoặc rút đơn trước khi nó được công bố. 

17) Tra cứu quốc tế được thực hiện đối với tấ cả các đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế?

Theo quy định, một tra cứu quốc tế được thực hiện cho tất cả các đơn xin quốc tế. Tuy nhiên, có những trường hợp, trong đó ISA sẽ không thể thực hiện tìm kiếm. Ví dụ, các đơn xin quốc tế liên quan đến vấn đề mà ISA không bắt buộc phải tra cứu hoặc nếu mô tả, khiếu nại hoặc bản vẽ không đủ rõ ràng để thực hiện tra cứu có ý nghĩa. Trong những trường hợp như vậy, ISA sẽ đưa ra một tuyên bố rằng sẽ không có báo cáo tra cứu quốc tế nào được thực hiện. Cũng có những trường hợp mà ISA sẽ đưa ra một báo cáo tìm kiếm một phần. Theo quan điểm của ISA, điều này có thể xảy ra khi đơn xin quốc tế chứa nhiều phát minh nhưng người nộp đơn chưa trả phí tìm kiếm bổ sung để chi trả cho công việc cần thiết để tìm kiếm (các) sáng chế bổ sung đó. 

18) Ý kiến bằng văn bản của ISA là gì?

Đối với mọi đơn quốc tế, ISA sẽ thiết lập, đồng thời báo cáo tìm kiếm quốc tế, một ý kiến ​​sơ bộ và không ràng buộc về việc liệu sáng chế có đáp ứng các tiêu chí về bằng sáng chế trong kết quả báo cáo tìm kiếm hay không. Ý kiến ​​bằng văn bản, được gửi cho bạn cùng với báo cáo tìm kiếm quốc tế, giúp bạn hiểu và giải thích kết quả của báo cáo tìm kiếm với tham chiếu cụ thể đến văn bản của đơn quốc tế của bạn, Là sự trợ giúp đặc biệt trong việc đánh giá cơ hội nhận được sáng chế. Ý kiến ​​bằng văn bản được cung cấp cho công chúng cùng lúc như với đơn xin cấp bắng. 

TRA CỨU QUỐC TẾ BỔ SUNG

19) Tra cứu quốc tế bổ sung PCT là gì?

Tra cứu quốc tế bổ sung cho phép người nộp đơn yêu cầu, ngoài tìm kiếm quốc tế (tìm kiếm quốc tế chính của Cameron), một hoặc nhiều tra cứu quốc tế bổ sung được thực hiện bởi một ISA khác ngoài ISA thực hiện tra cứu quốc tế chính. Việc tra cứu bổ sung có khả năng làm giảm nguy cơ tài liệu bằng sáng chế mới và các tài liệu kỹ thuật khác được phát hiện trong giai đoạn quốc gia kể từ đó, bằng cách yêu cầu tra cứu bổ sung, người nộp đơn có thể mở rộng phạm vi ngôn ngữ và / hoặc kỹ thuật của tài liệu được tìm kiếm. 

20) Báo cáo tra cứu quốc tế bổ sung là gì?

Báo cáo tra cứu quốc tế bổ sung thường tương tự về nội dung và hình thức với báo cáo tra cứu quốc tế chính; nó chứa một danh sách các tài liệu tham khảo liên quan đến các tài liệu bằng sáng chế và các tài liệu kỹ thuật khác, cái mà có thể ảnh hưởng đến khả năng cấp bằng sáng chế của sáng chế được yêu cầu trong đơn quốc tế. Tuy nhiên, nó không lặp lại các tài liệu đã được trích dẫn trong báo cáo tra cứu quốc tế, trừ khi điều này là cần thiết vì sự liên quan mới khi được đọc cùng với các tài liệu khác được phát hiện trong quá trình tìm kiếm quốc tế bổ sung. Đôi khi, báo cáo tìm kiếm quốc tế bổ sung có thể chứa các giải thích chi tiết hơn so với báo cáo tìm kiếm quốc tế chính. Điều này là do thực tế là, không giống như tra cứu quốc tế chính, không có ý kiến ​​bằng văn bản nào được thiết lập cùng với báo cáo tra cứu quốc tế bổ sung và những chi tiết bổ sung này hữu ích cho sự hiểu biết đầy đủ về các tài liệu tham khảo được liệt kê. 

CÔNG BỐ QUỐC TẾ

21) Công bố quốc tế theo Hiệp ước PCT bao gồm những gì?

WIPO công bố đơn xin quốc tế ngay sau khi hết hạn 18 tháng kể từ ngày ưu tiên (nếu chưa được rút trước đó), cùng với báo cáo tìm kiếm quốc tế. Các đơn xin quốc tế PCT được công bố trực tuyến trên PATENTSCOPE, một cơ sở dữ liệu mạnh mẽ, có thể tìm kiếm đầy đủ với các giao diện và công cụ dịch thuật linh hoạt, đa ngôn ngữ để hỗ trợ người dùng và công chúng hiểu nội dung của các đơn xin được công bố.  

22) Các bên thứ ba có thể truy cập các tài liệu có trong hồ sơ của đơn quốc tế không? Nếu có, sau đó thì sao?

Cho đến khi có công bố quốc tế (18 tháng sau ngày ưu tiên), không bên thứ ba nào được phép truy cập vào đơn xin quốc tế của bạn trừ khi bạn là người yêu cầu hoặc ủy quyền. Nếu bạn muốn rút đơn (và bạn làm như vậy trước khi có công bố quốc tế), việc công bố quốc tế sẽ không diễn ra và do đó, không được phép truy cập bởi các bên thứ ba. Tuy nhiên, khi công bố quốc tế xảy ra, một số tài liệu trong hồ sơ đơn xin quốc tế được cung cấp trên PatentSCOPE cùng với đơn xin quốc tế được công bố, ví dụ, ý kiến ​​bằng văn bản của ISA và bất kỳ ý kiến ​​không chính thức nào về ý kiến ​​bằng văn bản. 

KIỂM TRA SƠ BỘ QUỐC TẾ

23) Kiểm tra sơ bộ quốc tế là gì?

Kiểm tra sơ bộ quốc tế là một đánh giá thứ hai về khả năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế, sử dụng các tiêu chuẩn tương tự như đối với ý kiến bằng văn bản ISA (xem Câu hỏi 18). Nếu bạn muốn sửa đổi đơn quốc tế của mình để khắc phục các tài liệu được xác định trong báo cáo tìm kiếm quốc tế và kết luận được đưa ra theo ý kiến ​​bằng văn bản của ISA, kiểm tra sơ bộ quốc tế chỉ có khả năng tham gia tích cực vào quá trình kiểm tra và có khả năng ảnh hưởng đến những phát hiện của giám khảo trước khi bước vào giai đoạn quốc gia – bạn có thể gửi các sửa đổi và lập luận và được quyền phỏng vấn với giám khảo. Vào cuối quy trình, một báo cáo sơ bộ quốc tế về bằng sáng chế (IPRP Chương II) sẽ được ban hành.Cơ quan kiểm tra sơ bộ quốc tế (IPEAs) thực hiện kiểm tra sơ bộ quốc tế là các ISA được đề cập ở trên (xem Câu hỏi 13). Đối với một ứng dụng PCT nhất định, có thể có một hoặc nhiều IPEA có thẩm quyền; Văn phòng tiếp nhận của bạn có thể cung cấp chi tiết hoặc bạn có thể tham khảo Hướng dẫn dành cho người đăng ký PCT và Bản tin PCT. 

24) Giá trị của thông báo sơ bộ quốc tế về khả năng được cấp bằng sáng chế (Chương II) là gì?

IPRP (Chương II) được cung cấp cho bạn, cho WIPO và cho Văn phòng sáng chế quốc gia (hoặc khu vực), bao gồm ý kiến ​​về việc tuân thủ các tiêu chí về bằng sáng chế quốc tế của từng khiếu nại đã được tìm kiếm. Nó cung cấp cho bạn một cơ sở thậm chí còn mạnh mẽ hơn để đánh giá cơ hội nhận bằng sáng chế của bạn, trong hầu hết các trường hợp về đơn sửa đổi, và, nếu báo cáo thuận lợi, cơ sở mạnh mẽ hơn để tiếp tục với đơn của bạn trước Văn phòng bằng sáng chế quốc gia và khu vực. Quyết định cấp bằng sáng chế vẫn thuộc trách nhiệm của mỗi Văn phòng quốc gia hoặc khu vực nơi bạn bước vào giai đoạn quốc gia; IPRP (Chương II) nên được các Văn phòng xem xét nhưng không ràng buộc với chúng. 

GIAI ĐOẠN QUỐC GIA 25) Tôi làm thế nào để bước vào giai đoạn quốc gia ?

Chỉ sau khi bạn đã quyết định xem, và đối với các quốc gia nào, liệu bạn muốn tiếp tục với đơn quốc tế của mình hay không, bạn phải thực hiện các yêu cầu để tham gia vào giai đoạn quốc gia. Những yêu cầu này bao gồm trả phí quốc gia và, trong một số trường hợp, nộp bản dịch của đơn. Các bước này phải được thực hiện, liên quan đến phần lớn các Văn phòng sáng chế của các quốc gia ký kết Hiệp ước PCT trước khi kết thúc tháng thứ 30 kể từ ngày ưu tiên. Cũng có thể có các yêu cầu khác liên quan đến việc tham gia vào giai đoạn quốc gia – ví dụ, việc bổ nhiệm các đại lý khu vực. Thông tin chung về việc tham gia vào giai đoạn quốc gia có thể được tìm thấy trong Hướng dẫn người nộp đơn PCT, Giai đoạn quốc gia và thông tin cụ thể về phí và yêu cầu quốc gia có thể được tìm thấy trong các chương quốc gia cho mỗi Quốc gia ký kết PCT trong cùng một Hướng dẫn. 

26) Chuyện gì xảy ra đối với đơn của tôi trong giai đoạn quốc gia?

Khi bạn đã bước vào giai đoạn quốc gia, Văn phòng bằng sáng chế quốc gia hoặc khu vực có liên quan bắt đầu quá trình xác định xem họ sẽ cấp cho bạn bằng sáng chế hay không. Bất kỳ kiểm tra nào mà các Văn phòng này có thể thực hiện nên được thực hiện dễ dàng hơn bằng báo cáo tìm kiếm quốc tế của PCT và ý kiến ​​bằng văn bản và thậm chí nhiều hơn bằng một báo cáo kiểm tra sơ bộ quốc tế. 

THÔNG TIN THÊM27) Vai trò của WIPO trong PCT là gì?

WIPO quản lý PCT. Nó cũng tổ chức Hội đồng PCT, Nhóm làm việc PCT và Cuộc họp của các cơ quan có thẩm quyền quốc tế. Hơn nữa, đối với mỗi ứng dụng PCT được nộp, WIPO chịu trách nhiệm:- Nhận và lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến đơn từ;- Thực hiện kiểm tra hình thức;- Công bố đơn quốc tế trên cơ sở dữ liệu trực tuyến WIPO PATENTSCOPE;- Công bố dữ liệu về đơn PCT theo quy định trong Hiệp ước và Quy định;- Dịch các phần khác nhau của đơn PCT và một số tài liệu liên quan sang tiếng Anh và / hoặc tiếng Pháp, khi cần thiết;- Truyền đạt tài liệu đến Văn phòng và bên thứ ba; và- Cung cấp tư vấn pháp lý theo yêu cầu cho Văn phòng và người dùng.WIPO cũng: – Cung cấp sự phối hợp tổng thể của Hệ thống PCT;- Cung cấp hỗ trợ cho các Quốc gia ký kết hiện tại, mới và tiềm năng và Văn phòng của họ;- Cung cấp lời khuyên về việc thực hiện PCT trong luật pháp quốc gia và thiết lập các thủ tục nội bộ trong Văn phòng sáng chế của các Quốc gia ký kết;- Xuất bản Hướng dẫn người nộp đơn PCT và Bản tin PCT;- Tạo và phổ biến thông tin PCT thông qua trang web PCT, hội thảo trên web và thông qua hỗ trợ qua điện thoại và e-mail; và- Tổ chức và cung cấp cho các hội thảo và các khóa đào tạo PCT. 

28) Lợi ích của Hiệp ước PCT là gì?

Hệ thống PCT có nhiều lợi thế cho bạn với tư cách là người nộp đơn, cho Văn phòng sáng chế và cho công chúng:a) Bạn có nhiều hơn 18 tháng so với việc bạn không sử dụng PCT để phản ánh về mong muốn tìm kiếm sự bảo vệ ở nước ngoài, để chỉ định các cơ quan bằng sáng chế địa phương ở mỗi nước ngoài, để chuẩn bị các bản dịch cần thiết và trả phí quốc gia;b) Nếu đơn đăng ký quốc tế của bạn ở dạng do PCT quy định, không thể từ chối bằng chứng chính thức bởi bất kỳ Văn phòng Bằng sáng chế của các nước ký kết PCT trong giai đoạn quốc gia xử lý đơn;c) Báo cáo tìm kiếm quốc tế và ý kiến ​​bằng văn bản chứa thông tin quan trọng về khả năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế của bạn, tạo cơ sở vững chắc để bạn đưa ra quyết định kinh doanh về cách tiến hành;d) Trong quá trình kiểm tra sơ bộ, bạn có thể quốc tế tùy chọn để sửa đổi đơn quốc tế, tham gia đối thoại với giám khảo để tranh luận đầy đủ về trường hợp của bạn và đưa đơn ra trước khi xử lý bởi các Cơ quan sáng chế quốc gia khác nhau;e) Công việc tìm kiếm và kiểm tra của các cơ quan sáng chế trong giai đoạn quốc gia có thể giảm đáng kể nhờ báo cáo tìm kiếm quốc tế, ý kiến ​​bằng văn bản và, nếu áp dụng, báo cáo sơ bộ quốc tế về bằng sáng chế đi kèm đơn đăng ký quốc tế;f) Bạn có thể theo dõi nhanh các thủ tục kiểm tra trong giai đoạn quốc gia tại các Quốc gia ký kết có thỏa thuận Đường cao tốc truy tố bằng sáng chế (PCT-PPH) hoặc các thỏa thuận tương tự;g) Vì mỗi đơn quốc tế được xuất bản cùng với một báo cáo tìm kiếm quốc tế, các bên thứ ba có vị trí tốt hơn để đánh giá khả năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế được yêu cầu;h) Đối với bạn là người nộp đơn, xuất bản trực tuyến quốc tế sẽ thông báo cho thế giới về phát minh của bạn. Bạn cũng có thể nêu bật mối quan tâm của mình trong việc ký kết các thỏa thuận cấp phép trên PATENTSCOPE, đây có thể là một phương tiện quảng cáo hiệu quả và tìm kiếm những người được cấp phép tiềm năng;i) Bạn cũng đạt được các khoản tiết kiệm khác trong việc chuẩn bị tài liệu, giao tiếp và dịch thuật vì công việc được thực hiện trong quá trình xử lý quốc tế thường không được lặp lại trước mỗi Văn phòng (ví dụ: bạn chỉ gửi một bản sao của tài liệu ưu tiên thay vì phải gửi một vài bản sao); vàj) Nếu phát minh của bạn dường như không được cấp bằng sáng chế vào cuối giai đoạn quốc tế, bạn có thể từ bỏ ứng dụng PCT và bạn sẽ tiết kiệm được các chi phí mà bạn phải chịu bằng cách trực tiếp tìm kiếm sự bảo vệ ở nước ngoài, chỉ định các cơ quan bằng sáng chế trong nước , chuẩn bị các bản dịch cần thiết và trả lệ phí quốc gia.Cuối cùng, PCT:- Đưa thế giới trong tầm tay; – Sắp xếp hợp lý quá trình thực hiện các yêu cầu về hình thức đa dạng;- Hoãn các chi phí chính liên quan đến tìm kiếm sự bảo vệ bằng sáng chế đa quốc gia; – Cung cấp một cơ sở mạnh mẽ cho các quyết định bằng sáng chế; và – Được sử dụng bởi các tập đoàn, tổ chức nghiên cứu và trường đại học lớn trên thế giới khi họ tìm kiếm sự bảo vệ bằng sáng chế đa quốc gia  

29) Tôi có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về PCT ở đâu?

Trên trang web PCT và trong các ấn phẩm PCT khác nhau, bạn sẽ tìm thấy thông tin trong các phiên bản ngôn ngữ khác nhau, bao gồm: – Hướng dẫn sử dụng PCT cho người nộp đơn- Bản tin PCT (hàng tháng); và- Điểm nổi bật của PCT. Nếu bạn đang xem xét nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế theo PCT, bạn nên tham khảo luật sư hoặc Cơ quan bằng sáng chế đủ điều kiện ở nước bạn và / hoặc Văn phòng bằng sáng chế quốc gia hoặc khu vực của bạn.                     

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan