Bảo hộ nhãn hiệu CAREZ tại Trung Quốc và Singapore

Bảo hộ nhãn hiệu CAREZ tại Trung Quốc và Singapore.

Luật sư SBLaw đã đại diện cho Lassen Innovar Pte Ltd (Singapore) đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Singapore.

Việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp nước ngoài khẳng định uy tín và kinh nghiệm của SBLaw trên thị trường quốc tế.

Nội dung đơn đăng ký như sau:

– Chủ đơn: Lassen Innovar Pte Ltd (Singapore)

– Quốc gia: Trung Quốc, Singapore

– Nhóm: 8, 21

» Đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

» Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan