Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Tư vấn triển khai quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
Bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ

Tư vấn triển khai quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

Chúng tôi là một hiệp hội nghề nghiệp, đã được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, chúng tôi muốn triển khai thực hiện việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của chúng tôi một cách hiệu quả,

mong luật sư của Baohothuonghieu.com tư vấn cụ thể trình tự và thủ tục, các công việc của luật sư cần làm?

Luật sư bảo hộ: Liên quan đến yêu cầu của Quý Hiệp hội về việc triển khai thực hiện việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của Quý Hiệp hội, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý hiệp hội ý kiến tư vấn như sau:

1. Các công việc thực hiện
Để có thể thực hiện việc quản lý và kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên thực tế. Quý hiệp hội cần thực hiện các công việc sau đây:

a. Thiết lập ban quản lý nhãn hiệu chứng nhận

Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quy định Hiệp hội là tổ chức sở hữu nhãn hiệu chứng nhận và thực hiện các hoạt động quản lý, kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Tuy nhiên, việc Quy định hiệp hội là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận và tổ chức quản lý, kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận chưa được cụ thể về chức năng, thẩm quyền của tổ chức/cá nhân thuộc hiệp hội.

Điều này sẽ dẫn đến các khó khăn trong quá trình quản lý nhãn hiệu chứng nhận đã được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận bảo hộ.

Do đó, để thuận tiện cho việc quản lý và kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận, Hiệp hội cần phải thành lập bộ phận/cơ quan chuyên trách trực thuộc Hiệp hội để giúp việc cho Hiệp hội trong việc quản lý và kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận. Các công việc cụ thể bao gồm:

- Xây dựng cơ cấu, tổ chức của bộ phận/cơ quan phụ trách;

- Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận/cơ quan phụ trách, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình thực hiện việc quản lý và kiểm soát sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Dự trù kinh phí để chi cho các hoạt động thường xuyên của bộ phận/cơ quan phụ trách.

b. Xây dựng biểu mẫu, quy trình quản lý, kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận

Do Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận chỉ quy định chung về trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nên để việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận trên thực tế được dễ dàng, cần thiết phải xây dựng và ban hành các biểu mẫu Các công việc cụ thể như sau:

- Xây dựng mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng mẫu đơn đề nghị gia hạn quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng mẫu quyết định kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất;

- Xây dựng mẫu biên bản làm việc;

- Xây dựng mẫu quyết định cấp, tạm đình chỉ việc sử dụng, gia hạn quyền sử dụng, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình cấp, tạm đình chỉ việc sử dụng, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm tra đối với chủ thể được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng bộ quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận trên cơ sở các quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật hiện có được cung cấp bởi Hiệp hội.

- Xây dựng nguyên tắc đánh giá/kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận trong trường hợp sản phẩm chưa có quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Xây dựng biểu phí liên quan đến việc quản lý và kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận

c. Triển khai thí điểm trên thực tế

Sau khi thực hiện các công việc trên, để đảm bảo hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý, quy trình hoạt động, việc thí điểm thực hiện trên thực tế là cần thiết. Trong giai đoạn này, các công việc sau đây cần được thực hiện:

- Thu thập và ghi nhận ý kiến đánh giá của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc triển khai thực hiện việc quản lý và kiểm soát
nhãn hiệu chứng nhận (Chú ý, việc đánh giá này là đánh giá trên thực tế khi triển khai thí điểm chứ không phải là ý kiến góp ý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện tài liệu, cơ cấu tổ chức và quy trình quản lý);

- Thu thập và đánh giá ý kiến đã ghi nhận;

- Thu thập ý kiến từ nội bộ của Hiệp hội trong quá trình triển khai.

d. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, mẫu tài liệu và quy trình làm việc
Trên cơ sở các bước thực hiện đã nêu, công việc trong bước này chủ yếu gồm:


- Hoàn thiện các loại tài liệu, quy trình công tác;

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận chuyên trách quản lý nhãn hiệu.

- Xây dựng sổ tay quản lý và kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận dành cho cán bộ tham gia bộ phận quản lý nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dành cho cá nhân, tổ chưc được phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của Hiệp hội trong thời gian qua. Nếu có vấn đề gì cần trao đổi thêm, Quý Hiệp hội vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ phía Quý Hiệp hội trong thời gian tới.

» Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

Tư vấn triển khai quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận:

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Xây dựng bảo vệ thương hiệu
» Tầm quan trọng của việc phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp
» Quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu đã được đăng ký
» Tại sao phải bảo vệ thương hiệu?
» Toà án có vai trò gì trong hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp?
» Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp nhằm mục đích gì?
» Bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể yêu cầu xử lý không?
» Mối quan hệ của các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp?
» Thanh tra là gì? Nội dung thanh tra, kiểm soát về sở hữu công nghiệp?
» Hình thức, phương pháp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về sở hữu công nghiệp?
» Công việc cơ bản khi tiến hành thanh tra tại cơ sở về sở hữu công nghiệp?
Các tin khác - Tin tức
» Các vấn đề với chuyên gia sáng chế: Chương trình máy tính và phương thức kinh doanh
» Vi phạm bản quyền tác giả tại các cửa hàng photocopy
» GIẢM LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ (XÁC NHẬN) SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH
» XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÔNG GIAN MẠNG VÀ CÁC CHẾ TÀI PHÁP LÝ
» TẠI SAO GOOGLE NÊN LÀM NHIỀU HƠN ĐỂ BẢO VỆ NHÃN HIỆU KHỎI HÀNG GIẢ?
» CÔNG CUỘC CẢI CÁCH BẢN QUYỀN LỚN NHẤT TẠI SINGAPORE TRONG 30 NĂM
» Tư vấn về dùng sai phần mềm bản quyền
» 8 bước để bảo mật bí mật thương mại
» Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc tại Việt Nam
» Bao bì đơn giản của các sản phẩm thuốc lá: Quyết định mang tính bước ngoặt
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

SBLAW, tầng 18, Center Buiding, Hapulico complex, Số 85, Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 8, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Tư vấn triển khai quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
Bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ

Tư vấn triển khai quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

Chúng tôi là một hiệp hội nghề nghiệp, đã được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, chúng tôi muốn triển khai thực hiện việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của chúng tôi một cách hiệu quả,

mong luật sư của Baohothuonghieu.com tư vấn cụ thể trình tự và thủ tục, các công việc của luật sư cần làm?

Luật sư bảo hộ: Liên quan đến yêu cầu của Quý Hiệp hội về việc triển khai thực hiện việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của Quý Hiệp hội, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý hiệp hội ý kiến tư vấn như sau:

1. Các công việc thực hiện
Để có thể thực hiện việc quản lý và kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên thực tế. Quý hiệp hội cần thực hiện các công việc sau đây:

a. Thiết lập ban quản lý nhãn hiệu chứng nhận

Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quy định Hiệp hội là tổ chức sở hữu nhãn hiệu chứng nhận và thực hiện các hoạt động quản lý, kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Tuy nhiên, việc Quy định hiệp hội là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận và tổ chức quản lý, kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận chưa được cụ thể về chức năng, thẩm quyền của tổ chức/cá nhân thuộc hiệp hội.

Điều này sẽ dẫn đến các khó khăn trong quá trình quản lý nhãn hiệu chứng nhận đã được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận bảo hộ.

Do đó, để thuận tiện cho việc quản lý và kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận, Hiệp hội cần phải thành lập bộ phận/cơ quan chuyên trách trực thuộc Hiệp hội để giúp việc cho Hiệp hội trong việc quản lý và kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận. Các công việc cụ thể bao gồm:

- Xây dựng cơ cấu, tổ chức của bộ phận/cơ quan phụ trách;

- Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận/cơ quan phụ trách, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình thực hiện việc quản lý và kiểm soát sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Dự trù kinh phí để chi cho các hoạt động thường xuyên của bộ phận/cơ quan phụ trách.

b. Xây dựng biểu mẫu, quy trình quản lý, kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận

Do Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận chỉ quy định chung về trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nên để việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận trên thực tế được dễ dàng, cần thiết phải xây dựng và ban hành các biểu mẫu Các công việc cụ thể như sau:

- Xây dựng mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng mẫu đơn đề nghị gia hạn quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng mẫu quyết định kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất;

- Xây dựng mẫu biên bản làm việc;

- Xây dựng mẫu quyết định cấp, tạm đình chỉ việc sử dụng, gia hạn quyền sử dụng, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình cấp, tạm đình chỉ việc sử dụng, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm tra đối với chủ thể được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng bộ quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận trên cơ sở các quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật hiện có được cung cấp bởi Hiệp hội.

- Xây dựng nguyên tắc đánh giá/kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận trong trường hợp sản phẩm chưa có quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Xây dựng biểu phí liên quan đến việc quản lý và kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận

c. Triển khai thí điểm trên thực tế

Sau khi thực hiện các công việc trên, để đảm bảo hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý, quy trình hoạt động, việc thí điểm thực hiện trên thực tế là cần thiết. Trong giai đoạn này, các công việc sau đây cần được thực hiện:

- Thu thập và ghi nhận ý kiến đánh giá của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc triển khai thực hiện việc quản lý và kiểm soát
nhãn hiệu chứng nhận (Chú ý, việc đánh giá này là đánh giá trên thực tế khi triển khai thí điểm chứ không phải là ý kiến góp ý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện tài liệu, cơ cấu tổ chức và quy trình quản lý);

- Thu thập và đánh giá ý kiến đã ghi nhận;

- Thu thập ý kiến từ nội bộ của Hiệp hội trong quá trình triển khai.

d. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, mẫu tài liệu và quy trình làm việc
Trên cơ sở các bước thực hiện đã nêu, công việc trong bước này chủ yếu gồm:


- Hoàn thiện các loại tài liệu, quy trình công tác;

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận chuyên trách quản lý nhãn hiệu.

- Xây dựng sổ tay quản lý và kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận dành cho cán bộ tham gia bộ phận quản lý nhãn hiệu chứng nhận;

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dành cho cá nhân, tổ chưc được phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của Hiệp hội trong thời gian qua. Nếu có vấn đề gì cần trao đổi thêm, Quý Hiệp hội vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ phía Quý Hiệp hội trong thời gian tới.

» Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

Tư vấn triển khai quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận:

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Xây dựng bảo vệ thương hiệu
» Tầm quan trọng của việc phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp
» Quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu đã được đăng ký
» Tại sao phải bảo vệ thương hiệu?
» Toà án có vai trò gì trong hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp?
» Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp nhằm mục đích gì?
» Bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể yêu cầu xử lý không?
» Mối quan hệ của các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp?
» Thanh tra là gì? Nội dung thanh tra, kiểm soát về sở hữu công nghiệp?
» Hình thức, phương pháp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về sở hữu công nghiệp?
» Công việc cơ bản khi tiến hành thanh tra tại cơ sở về sở hữu công nghiệp?
Các tin khác - Tin tức
» Các vấn đề với chuyên gia sáng chế: Chương trình máy tính và phương thức kinh doanh
» Vi phạm bản quyền tác giả tại các cửa hàng photocopy
» GIẢM LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ (XÁC NHẬN) SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH
» XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÔNG GIAN MẠNG VÀ CÁC CHẾ TÀI PHÁP LÝ
» TẠI SAO GOOGLE NÊN LÀM NHIỀU HƠN ĐỂ BẢO VỆ NHÃN HIỆU KHỎI HÀNG GIẢ?
» CÔNG CUỘC CẢI CÁCH BẢN QUYỀN LỚN NHẤT TẠI SINGAPORE TRONG 30 NĂM
» Tư vấn về dùng sai phần mềm bản quyền
» 8 bước để bảo mật bí mật thương mại
» Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc tại Việt Nam
» Bao bì đơn giản của các sản phẩm thuốc lá: Quyết định mang tính bước ngoặt